Toplam 6 sonutan 1 ile 6 arasndakiler gsteriliyor.

Konu: Atatrk'n kronolojik hayat...

 1. #1
  Forum Lvl 150 tExAs - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  08.05.2007
  Bulunduu yer
  Bursa
  Mesajlar
  288

  Standart Atatrk'n kronolojik hayat...

  Atatrk’n kronolojik hayat

  1881: Doum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte bir ilkbahar gn Mustafa, Selnik'te Trk ailesinin ocuu olarak dnyaya geldi. Babas Gmrk memuru Ali Rza Efendi ve annesi Zbeyde Hanm idi. Bunlar kendisine Mustafa adn vermilerdir.

  1886: Mustafa, Selnik’te ilk renimine balyor. Annesinin kk Mustafa’y Kuran okuluna gndermek istemesine ramen, babas Mustafa’nn emsi Efendi lkokulu’na yazlmasn salamtr. Mustafa nce semtteki Kuran okuluna yazlmtr. Bylece annesinin istei yerine getirilmiti. Birka gn sonra bu okuldan ayrlm ve emsi Efendi lkokulu’na yazlmtr.  1890: Mustafa'nn babas Ali Rza Efendi lnce, annesi abisinin yaad kye tanm ve Mustafa okuldan ayrlmak zorunda kalmtr.

  1893: Mustafa Selnik Askeri Rtiye'sine yazlyor ve retmeni Mustafa Efendi kendisine "Kemal" adn takyor. Kemal kelimesi Arapa'dan gelme olup "mkemmeliyet" anlamna geliyor.

  1895: Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rtiyesi'ni bitirerek Manastr Askeri dadisi'ne girdi.

  1899: 13 Mart’ta Mustafa Kemal, stanbul Harp Okulu'ndaki Piyade snfna girdi.

  1902: 10 ubat’ta Mustafa Kemal, Harp Okulu'nu Temen rtbesiyle bitirerek Harp Akademisi'ne geti.

  1905: 11 Ocak’ta Mustafa Kemal, Kurmay Yzba olarak Harp Akademisi’nden mezun oldu ve merkezi am’da bulunan Beinci Ordu emrine geti.

  1906: Ekim aynda Mustafa Kemal baz arkadalar ile birlikte am'da gizli "Vatan ve Hrriyet Cemiyeti"nin bir hcresini kurdu.

  1907: 20 Haziran: Mustafa Kemal, tekrar terfi ediyor. Bu sefer kendisine "Kolaas" (Kdemli Yzba) rtbesi veriliyor.

  13 Ekim: Mustafa Kemal, am'dan ekilip Selnik'teki III. Ordu'ya atanyor.

  29 Ekim: Kolaas Mustafa Kemal, Selanik'te gizli olarak kurulan "ttihat ve Terakki Cemiyeti"ne (Jn-Trklerin birleme ve gelime Komitesi) ye oluyor.

  1909: 15 - 16 Nisan: Nisan aynda bakentteki ordu birlikleri isyana balaynca (31 Mart / 13 Nisan ayaklanmas) Mustafa Kemal, Mahmut evket Paa'nn kumandas altndaki Hareket Ordusu'nun kurmay bakan olarak stanbul'a hareket ediyor.

  6 Eyll: Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu Piyade Subay Talimgah Komutan olmas. (Ayni yl iinde Kolaas rtbesiyle 38. Piyade Alay komutan olmutur.)

  1910: Mustafa Kemal Mays aynda Mahmut evket Paa'nn kurmay bakan olarak Arnavutluk harekatnda bulundu. Eyll aynda ise Fransa'da yaplan manevralara Trk Ordusu temsilcisi olarak katld.

  1911: 13 Eyll: Mustafa Kemal stanbul’a Genelkurmay’a nakledildi.

  27 Kasm: Mustafa Kemal Binbala ykseltildi.

  22 Aralk: Mustafa Kemal, talyan-Osmanl Trablus Sava’nda Tobruk Taarruzunu baaryla idare etti.

  1912: 25 Kasm: Mustafa Kemal, Bahrisefid Boaz (anakkale) Kuvay-i Mrettebesi Hareket ubesi Mdrl'ne atand.

  1913: 27 Ekim: Mustafa Kemal, Bulgaristan’n Bakenti Sofya’da Osmanl mparatorluu’nun Ateemiliteri oldu.

  1914: 1 Mart: Mustafa Kemal, Yarbayla ykseldi.

  1915: 2 ubat: Mustafa Kemal, Tekirda'da 19. Tmeni kurmaya balad. 25 ubat’ta tmen kuruluunu tamamlayarak Maydos'a gitti.

  25 Nisan: tilaf devletlerinin Arburnu'na asker karmalar zerine Mustafa Kemal, tmeniyle dman durdurdu.  1 Haziran: Mustafa Kemal, albayla terfi etti.

  15 Temmuz: Mustafa Kemal’e Harp Madalyas verildi.

  6 Austos: Dman anakkale'de takviyeli kuvvetlerle yeni bir taarruz balatt.
  Bu taarruz, 7 Austos 1915 gn de devam etti, ancak Mustafa Kemal’in ald nlemler sayesinde gelime imkn bulamad. Dman akam saatlerinde Anafartalar blgesine asker kararak bu blgeden de ilerlemeye balad.

  8 Austos: Mustafa Kemal, General Liman Von Sanders' in emri ile "Anafartalar Grubu Komutanl"na getirildi.

  10 Austos: Mustafa Kemal komutasndaki kuvvetler, Conk Bayr'nda ngilizlere taarruzu ve dmann ilerlemesine imkn vermedi. Bu muharebeler esnasnda Mustafa Kemal’in kalbini hedef alan bir kurun, gs cebindeki saate arpp geri dndnden, kendisi mutlak bir lmden kurtuldu. Ayn gn Mustafa Kemal, bizzat idare ettii taarruzla "Anafartalar cephesinde" dman geri att.

  17 Austos: Mustafa Kemal, Kiretepe'de zafer kazand.

  21 Austos: Mustafa Kemal, II. Anafartalar Sava'n kazand.

  1 Eyll: Mustafa Kemal’e, Anafartalar Grubu Komutanl'ndaki stn baarlar sebebiyle "Muharebe Gm Liyakat Madalyas" verildi.

  10 Aralk: Mustafa Kemal, "Anafartalar Grubu Komutanl"ndan istifa etti.

  Bu istifa, 5. 0rdu Komutan General Limon von Sanders tarafndan kabul edilmedii iin kendisi izinli olarak stanbul'a dnmtr.

  19 - 20 Aralk: ngilizler gece anakkale'yi thliye etti.

  1916: 17 Ocak: Mustafa Kemal’e,"Anafartalar Grubu Komutanl"ndaki stn baarlar sebebiyle "Muharebe Altn Liyakat Madalyas" verildi.

  27 Ocak: Mustafa Kemal, karargh Edirne'de bulunan 16. Kolordu Komutanl'na atand. Edirne'deki bu kolordu, Kafkas Cephesinin nem kazanmas zerine bir sre sonra ayn adla Diyarbakr'a nakledilmitir.

  11 Mart: Mustafa Kemal, karargh Diyarbakr'a nakledilmesi kararlatrlan 16. Kolordu Komutanlna atand. Bakomutan Vekili Enver Paa, Mustafa Kemal Paa’ya telgraf ekerek Kolordu Kararghyla Reslayn (Ceylanpnar) zerinden hemen Diyarbakr'a hareket etmesini istemitir.

  12 Mart: Gazi Mustafa Kemal Paa, 16. Kolordu'nun Edirne'den Diyarbakr'a kaydrlmas zerine - Edirne'den stanbul'a hareket etti.

  16 Mart: Mustafa Kemal, Diyarbakr'daki grevine gitmek zere stanbul'dan ayrld.

  26 Mart: Mustafa Kemal Paa, Diyarbakr'a gelerek 16. Kolordunun komutasn zerine ald.

  1 Nisan: Gazi Mustafa Kemal, mirliva (Tugeneral)'la terfi etti.

  Haziran: 16. Kolordu Karargh Diyarbakr'dan Silvan'a nakledildi.

  3 Austos: Mustafa Kemal komutasndaki kuvvetler, Bitlis ve Mu ynnde taarruza geti.

  8 Austos: Mustafa Kemal Paa komutasndaki kuvvetler, sabah Mu'u, akam Bitlis'i dman elinden geri ald.


  13 Aralk: Mustafa Kemal’in Ahmet zzet Paa'nn izinli olarak ksa bir sre stanbul'a gitmesi zerine - vekleten karargh Diyarbakr'da bulunan 2. Ordu Komutanl'na atanmas.

  16 Aralk: Mustafa Kemal’in, Silvan'dan hareketle Sekerat' ta 2. Ordu Karargh`na gelerek Komutan Vekillii grevini zerine al.

  1917: 3 Ocak: Mustafa Kemal’in, Ahmet zzet Paa'nn izinden dn zerine Sekerat'ta 2. Ordu Komutan Vekillii'nden ayrlarak Silvan'a dn.

  14 ubat: Mustafa Kemal Paa Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Komutanl'na atand.

  21 ubat: Mustafa Kemal, am'a gitmek zere Diyarbakr'dan ayrld.

  5 Mart: Mustafa Kemal’in am'a gelii ve Sina Cephesini teftii.

  7 Mart: Mustafa Kemal'in, Diyarbakr'daki 2.Ordu'ya vekleten Komutan atanmas.

  11 Mart: Gazi’nin, 2. Ordu Komutan Vekili olarak am'dan Diyarbakr'a dn.

  16 Mart: Mustafa Kemal'in, Diyarbakr'daki 2.Orduya asaleten komutan atanmas.

  14 - 17 Mays: Mustafa Kemal, Mu'u ikici defa dman igalinden kurtard. Mu, 8 Austos1916 da kurtarlm ise de 25 Austos 1916 da tekrar Ruslarn eline dmt.

  5 Temmuz: Mustafa Kemal, General Falkenhein'in komutasndaki Yldrm Ordular Grubu Komutanl'na bal olarak Halep'te oluturulmas kararlatrlan 7.Ordu Komutanl'na atand.

  7 Temmuz: Mustafa Kemal Paa, 7.0rdu Karargh'n oluturmak zere, Bakomutan Vekili Enver Paa tarafndan stanbul'a arld iin Diyarbakr'dan stanbul'a hareket etti.

  15 Austos: Mustafa Kemal Paa, stanbul'dan Halep'e hareket etti. 7.0rdu Karargh, Halep'in Aziziye mevkiinde idi.

  20 Eyll: Mustafa Kemal, Halep'ten genel durum deerlendirmesi yapt ve General Falkenhein ile anlamazlna dair Sadrazam ve Dahiliye Nazr Talt Paa ile Bakomutan Vekili ve Harbiye Nazr Enver Paa'ya tarihi bir rapor gnderdi. Yldrm Ordular Komutan General Falkenhein'le anlaamayan Mustafa Kemal, ekim aynn banda 7.Ordu Komutanl'ndan istifa etti.

  9 Ekim: Mustafa Kemal, Diyarbakr'da bulunan 2. Ordu Komutanl'na atand.
  Atatrk, bu atamay kabul etmediinden ilem yrrllk kazanmam, kendisi, 2. Ordu Komutan sfatyla izinli saylarak Halep'ten stanbul'a gelmitir.

  15 Ekim: Mustafa Kemal, 7.Ordu Komutanl'ndan ayrlarak stanbul'a dnd ve 9 ay kadar stanbul'da kald.

  7 Kasm: Mustafa Kemal Paa, stanbul'da Genel Kararghta grevlendirildi.

  15 Aralk: Mustafa Kemal, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetinde Almanya'ya gitmek zere stanbul'dan ayrld.

  16 Aralk: Mustafa Kemal'e "Birinci Rtbeden Kll Mecidi Aprili" verilmesi.

  1918: 4 Ocak: Mustafa Kemal Almanya seyahatinden stanbul'a dnd.

  13 Mays: Kemal Paa, bbrek rahatszl sebebiyle tedavi iin stanbul'dan Viyana'ya hareket etti ve Viyana ve Karlsbad'ta 2,5 ay kadar tedavi grd.

  4 Austos: Viyana'dan stanbul'a dnd.

  7 Austos: General Falkenhein'in yerine Yldrm Ordular Grubu Komutanl'na getirilmi olan General Liman von Sanders'in emrindeki 7. Ordu'ya ikinci defa komutan atand.

  15 Austos: kinci defa atand 7. Ordu Komutanl grevine balamak zere stanbul'dan Halep'e gitti. Halep'te bir gn kaldktan sonra, 7. Ordu Karargh'nn bulunduu Nablus'a gitmitir.

  19 Eyll: ngilizler Halep Cephesi'nde byk kuvvetlerle taarruza balad. Bu ngiliz taarruzu karsnda 8. Ordu Cephesi'nin yarlmas zerine 4. ve 7. Ordular da ekilme mecburiyetinde kalmlard. Atatrk komutasndaki 7. Ordu birlikleri dzenini ve sava kudretini bozmadan Riyad'a, oradan da Halep'e ekildi.

  26 Ekim: Mustafa Kemal komutasndaki 7. Ordu kuvvetlerinin tekrar taarruza geen dman kuvvetlerini Halep'in kuzeyinde bugnk snrlarmz zerinde durdurmas ve dmann bu hatt gemesine imkn verilmemesi.

  30 Ekim: Mondros Mtarekesi'nin imzalanmas.

  31 Ekim: Mustafa Kemal'in, 7.0rdu Komutanl da zerinde kalmak zere - Yldrm Ordular Grubu Komutanl'na atanmas ve Katma'dan Adana'ya gelerek General Liman von Sanders'den komutanlk grevini devralmas.

  7 Kasm: Yldrm Ordular Grubu ve 7.0rdu Komutanlklarnn kaldrlmas ve Mustafa Kemal'in Ordu Kumandan sfatyla Harbiye Nezareti emrine verilmesi.

  10 Kasm: Mustafa Kemal, Yldrm Ordular Grubu Komutanl'nn lav zerine Adana'dan trenle stanbul'a hareket etti.

  13 Kasm: Mustafa Kemal, Adana'dan stanbul'a geldi.

  Aralk: Mustafa Kemal'in, 1914 yl Maysnda yazd - "Zbit ve Kumandan le Hasbihal" adl kitab stanbul'da yaymland.

  1919: 30 Nisan: Mustafa Kemal, 9.0rdu Ktaat Mfettilii’ne atand.

  15 Mays: Mustafa Kemal, stanbul’da, Padiah Vahdettin ile grt.

  16 Mays: Mustafa Kemal, *******’ya gemek zere Bandrma Vapuru ile stanbul’dan ayrld .

  19 Mays: Mustafa Kemal Samsun’a kt.

  22 Mays. Mustafa Kemal’in Samsun’dan Sadarete raporu:

  ”...Millet tekvcut olup hakimiyet esasn, Trklk duygusunu hedef kabul etmitir.”

  21 Haziran: Mustafa Kemal, stanbul’da bulunan baz tannm kimselere Amasya’dan mektup gndererek Mill Mcadele’ye davet etti: mektupta aadaki ifadeler de yer almaktayd.

  ”Artk stanbul, *******’ya hkim deil, tbi olmak mecburiyetindedir.”

  ”Size tevecch eden fedakrlk pek byktr.”

  ”Mill gaye elde edilinceye kadar cizleri *******’dan ve milletin sinesinden ayrlmayacam ve bu noktada nihayete kadar bir millet ferdi gibi alacam millete kar mukaddesatm namna sz verdim ve hibir kuvvet bu mill karara mni olamayacaktr.”

  22 Haziran: Mustafa Kemal’in Amasya’dan, *******’da mlk ve asker makamlara genelgesi:

  ”Vatann tamamiyeti, milletin bamszl tehlikededir. Milletin bamszln yine milletin azim ve karar kurtaracaktr.”

  26 Haziran: Amasya’dan Sivas’a hareketi.

  3 Temmuz: Mustafa Kemal, Erzurum’a geldi, halk ve asker tarafndan sevgi gsterileriyle karland.

  8 – 9 Temmuz: Mustafa Kemal, askerlik mesleinden istifa etti.

  9 Temmuz: Mustafa Kemal’in resm vazifesiyle beraber askerlik mesleinden istifasn ordu’ya, vilyetlere ve millete duyurmas:

  ”...Bundan sonra mukaddes mill gayemiz iin her trl fedakrlkl almak zere sine-i millette bir ferd-i mcahit suretiyle bulunmakta olduumu tamimen arz ve iln eylerim.”

  14 Temmuz: Mustafa Kemal’in, askerlikten istifas ve Erzurum Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bana geiinin Erzurum’da yaymlanan Albayrak Gazetesinde halka iln:

  ”... Mustafa Kemal Paa Hazretlerinin istifanamesi bir azim ve iman vesikasdr. Millette, henz eski kann snmemi olduunu gsterir muazzam delildir. Anafartalar’da, mill erefi, tarihin bugnk nesilden beklemekte olduu mukaddes vazifeyi ykselten ve ycelten bu muhterem Kumandan bugnde Mill Mcadele’nin banda grmek mesut bir grntdr.”

  23 Temmuz: Erzurum Kongresi’nin al ve Mustafa Kemal’in Kongre’ye Bakan seilmesi. Kongre 7 Austos 1919’da son bulmutur.

  7 Austos: Erzurum Kongresi’nin Heyet-i Temsiliye seimini takiben Mustafa Kemal’in ksa bir konumasyla son buldu:

  ”Milletimizin kurtulu midi ile rpnd en heyecanl bir zamanda fedakr muhterem heyetiniz her trl eziyetlere katlanarak burada, Erzurum’da topland. Hassas ve necip bir ruh ve pek salam bir iman ile vatan ve milletimizin kurtuluuna ait esasl kararlar ald. Bilhassa btn cihana kar milletimizin mevcudiyetini ve birliini gsterdi. Tarih bu kongremizi phesiz ender ve byk bir eser olarak kaydedecektir.”


  Mustafa Kemal’in Heyet-i Temsiliye Reislii’ne seilmesi.

  9 Austos: Mustafa Kemal’in askerlik mesleinden ihracna, haiz olduu nianlarn alnmasna ve fahr yaverlik rtbesinin kaldrlmasna dair irade-i seniye kmas.

  2 Eyll: Mustafa Kemal’in, Sivas’a gelii, byk tezahratla karlanmas.

  4 Eyll: Sivas Kongresi’nin al ve Mustafa Kemal’in Kongre’ye Bakan seilmesi. Kongre 11 Eyll 1919’da son bulmutur.

  11 Eyll: ******* ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin resmen kuruluu ve Mustafa Kemal’in Bakanla seilmesi.

  7 Ekim: Mustafa Kemal’in Heyet-i Temsiliye adna millete beyannamesi:

  ”En ar tarih artlar altnda bile mill vakarndan ve herkesin hukukuna riayetteki mazisinden gelen hasletlerinden zerre kadar ayrlmam olan milletimizin bundan sonra da ayn tarz ve harekette sabit kalacandan ve bu suretle bu mbarek topraklara sahip olmaktaki liyakat-i medeniyesini btn cihana tasdik ettireceinde phe yoktur.”

  20 – 22 Ekim: Mustafa Kemal’in, Rauf ve Bekir Sami Beylerle beraber Amasya’da stanbul Hkmeti’nin Bahriye Nazr Salih Paa ile grmelere balamas (Amasya Mlkat).

  7 Kasm: Mustafa Kemal’in stanbul’da toplanmas kararlatrlan Meclis-i Mebusan’a Erzurum’dan milletvekili seilmesi.

  27 Aralk: Mustafa Kemal’in Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara’ya gelii ve byk trenle karlanmas. Atatrk ehre girdikten sonra Vali odasnda bir mddet istirahat ederek ay imi, daha sonra Kolordu’yu ziyaretle buradan kendisine ve arkadalarna tahsis edilen Ziraat Mektebi’ne gelmilerdir. Atatrk’n btn tekilta, Ankara’ya geldiini ve Heyet-i Temsiliye Merkezi’nin Ankara olduunu bildiren telgraf ekmitir.

  1920: 12 Ocak: stanbul'da son "Osmanl Meclis-i Mebusan"nn almas. stanbul'un igali zerine 18 Mart 1920 gn son toplantsn yaparak almalarna ara verme karar alm, 11 Nisan 1920'de Padiah iradesi feshedilmitir.

  28 Ocak: Osmanl Meclis-i Mebusan'nn gizli toplantsnda Misak- Mill'nin kabul.

  17 ubat: Osmanl Meclis-i Mebusan'nda Misak- Mill'nin yabanc parlamentolara ve basna bildirilme karar.

  16 Mart: stanbul'un tilf Devletleri tarafndan fiilen igali zerine Mustafa Kemal'in durumu btn devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etmesi ve Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama teebbsne gemesi.

  Mustafa Kemal'in stanbul'un igali nedeniyle millete beyannamesi:

  "...Bugn, stanbul'u zorla igal etmek suretiyle Osmanl Devleti'nin yediyz senelik hayat ve hkimiyetine son verildi. Yani bugn Trk milleti, meden kabiliyetinin, hayat ve istikll hakknn ve btn istikbalinin mdafaasna davet edildi."

  19 Mart: Atatrk'n, Ankara'da bir Meclis toplanmas yolunda acele seim yaplmas iin vilyetlere, livalara ve kolordu komutanlarna genelgesi:

  "Ankara'da fevkalde yetkiye malik bir Meclis, millet ilerini ynetmek ve denetlemek zere toplanacaktr."

  10 Nisan: eyhlislm Drrizade Abdullah'n, *******'daki mill kuvvetleri kfir iln eden ve katlinin gerekli olacan bildiren fetvas.

  16 Nisan: Ankara Mfts Rfat Efendi'nin, eyhlislm Drrizade Abdullah'n fetvasnn dinen geerli olamayacan iln eden fetvas.

  23 Nisan: Ankara'da Trkiye Byk Millet Meclisi'nin almas.

  24 Nisan: Mustafa Kemal'in, Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanl'na seilmesi ve teekkr konumas:

  "...Gerek asker gerekse siyas hayatmn btn dnem ve safhalarn igal eden mcadelelerimde daima hareket kuralm, mill iradeye dayanarak milletin ve vatann muhta olduu gayelere yrmek olmutur."

  11 Mays: Mustafa Kemal'in stanbul Hkmeti'nce (Divan- Harp tarafndan) idama mahkm edilmesi. Bu karar 24 Mays 1920'de Padiah tarafndan tasdiklenmitir.

  24 Mays: Mustafa Kemal hakknda, 11 Mays 1920 tarihli idam kararnn Padiah tarafndan tasdiki.

  8 Temmuz: Mustafa Kemal'in Meclis'te konumas:

  "Efendiler; memleketimizin ellide biri deil heyet-i umumiyesi tahrip edilse, heyet-i umumiyesi ateler iinde braklsa, biz bu topraklarn stnde bir tepeye kacaz ve oradan mdafaa ile megul olacaz!"

  10 Austos: stanbul Hkmeti ile tilf Devletleri arasnda "Sevr Antlamas"nn imzalanmas.

  13 Eyll: Mustafa Kemal tarafndan Halklk programnn Byk Millet Meclisi'ne sunuluu.

  2 - 3 Aralk: Ermenilerle "Gmr Antlamas"nn imzalanmas.

  5 Aralk: Mustafa Kemal'in Bilecik tren istasyonunda Ahmet zzet Paa bakanlndaki stanbul Osmanl Heyeti ile grmesi ve Bilecik mlkat...

  1921: 10 Ocak: Birinci nn Zaferi.

  11 Ocak: Mustafa Kemal'in, I. nn Zaferi mnasebetiyle Bat Cephesi Komutan smet (nn) Bey'e tebrik telgraf:

  "... Bu muvaffakiyetin mukaddes topraklarmz dman istilsndan kmilen kurtaracak olan kesin zafere bir hayrl balang olmasn Allah'tan diler ve bu tebriktn umum Bat Ordusu er ve subaylarna iletilmesini rica ederim."

  1 Nisan: kinci nn Zaferi. Mustafa Kemal'in Bat Cephesi Komutan smet Paa'ya cevap telgraf:

  "... Siz orada yalnz dman deil, milletin ters talihini de yendiniz. stil altndaki bedbaht topraklarmzla beraber btn vatan, bugn en uzak kelerine kadar zaferinizi kutluyor.Dmann istil hrs, azim ve hamiyetinizin yaln kayalarna ban arparak hurdaha oldu!"

  10 Mays: Mustafa Kemal'in Trkiye Byk Millet Meclisi'nde "******* ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Grubu" Bakan oluu.

  13 Haziran: Mustafa Kemal'in, Fransz temsilcisi F. Bouillon ile Ankara'da grmesi.

  16 Temmuz: Mustafa Kemal'in, Ankara'da toplanan ve 21 Temmuz 1921'e kadar almalarna devam eden Maarif Kongresi'ni a konumas:

  "... ocuklarmz ve genlerimiz yetitirilirken onlara bilhassa meycudiyeti ile, hakk ile, birlii ile elien bilmum yabanc unsurlarla mcadele lzumunu ve milli dnceleri tam bir imanla her mukabil fikre kar iddetle ve fedakrne mdafaa zarureti telkin edilmelidir."

  18 Temmuz: Mustafa Kemal'in, Ankara'dan, Karacahisar'daki Bat Cephesi Karargh'na gelii ve smet Paa'ya direktifi:

  "Orduyu; Eskiehir'in kuzey ve gneyinde topladktan sonra, dman ordusuyla araya byk bir mesafe koymak lzmdr ki, ordunun tanzim, tensik ve takviyesi mmkn olabilsin. Bunun iin Sakarya dousuna kadar ekilmek caizdir."

  5 Austos: Mustafa Kemal'e geni yetkiler ve ay sre ile Bakomutanlk tevcih eden Kanunun kabul.

  Mustafa Kemal'in Bakomutan oluundan sonra Trkiye Byk Millet Meclisi'nde konumas:

  "... Efendiler, zavall milletimizi esir etmek isteyen dmanlar, Allah'n yardmya behemehal malup edeceimize dair olan emniyet ve itimadm bir dakika olsun sarslmamtr. Bu dakikada bu kesin inanem yksek heyetinize kar, btn millete kar ve btn leme kar iln ederim."23 Austos: Yunan Ordusu'nun taarruzu ve Mustafa Kemal'in idaresi altnda 22 gn 22 gece devam eden "Sakarya Meydan Muharebesi"nin balamas.

  26 Austos: Bakomutan Mustafa Kemal'in emri:

  "Hatt- mdafaa yoktur, sath- mdafaa vardr. O sath btn vatandr. Vatann her kar topra, vatandan kanyla slanmadka terk olunamaz."

  13 Eyll: Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonulanmas ve dmann Sakarya nehrinin dousunda imhas ile "Sakarya Zaferi"nin kazanlmas.

  19 Eyll: Bakomutan Mustafa Kemal'in "Skarya Muharebesi" hakknda Byk Millet Meclisi'nde konumas:

  "Efendiler! Trkiye Byk Millet Meclisi ordusunun Sakarya'da kazanm olduu meydan muharebesi pek byk bir meydan muharebesidir. Harb tarihinde misli belki olmayan bir meydan muharebesidir."

  Bakomutan Mustafa Kemal'e, Byk Millet Meclisi tarafndan kanunla Mir (Mareal) rtbesi ve "Gazi" unvan verilmesi.

  13 Ekim: Trkiye Byk Millet Meclisi Hkmeti ile Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Grcistan, Ermenistan) arasnda "Kars Antlamas"nn imzalanmas.

  20 Ekim: Trkiye Byk Millet Meclisi Hkmeti ile Fransa Hkmeti arasnda "Ankara Antlamas"nn imzalanmas.


  31 Ekim 1921: Atatrk'n Bakomutanlk sresinin 5 Kasm 1921'den itibaren 3 ay daha uzatlmasna dair Kanun'un Trkiye Byk Millet Meclisi'nde kabul.

  1922: 4 ubat: Atatrk'n Bakomutanlk sresinin 5 ubat 1922 tarihinden itibaren ikinci defa ay uzatlmasna dair Kanun'un Trkiye Byk Millet Meclisi'nde kabul..

  1 Mart: Atatrk'n Trkiye Byk Millet Meclisini a konumas:

  "...Efendiler! Byk Millet Meclisi Hkmeti Trkiye ve Trkiye halknn beka ve istikllini temine alyor. nk Trkiye'nin asl sahibi, meru ve gerek sahibi olan Trkiye halknn kat'i arzu ve iradesi bu yoldadr."

  6 Mays: Atatrk'n Bakomutanlk sresinin 5 Mays 1922 tarihinden itibaren nc defa ay uzatlmas hakknda Kanun'un Trkiye Byk Millet Meclisi'nde kabul.

  26 Austos: Gazi Mustafa Kemal'in idaresi altnda "Byk Taarruz"un, Kocatepe'den sabah saat 5.30'da topularmzn ateiyle balamas.

  30 Austos: Yunan ordusunun tamamen sarlmas ve imha edilmesi suretiyle "Dumlupnar (Bakomutan) Meydan Muharebesi"nin kazanlmas.

  1 Eyll: Bakomutan Gazi Mustafa Kemal'n orduya beyannamesi:

  "...Btn arkadalarmn *******'da daha baka meydan muharebeleri verileceini gznne alarak ilerlemesini ve herkesin fikr glerini ve kahramanlk ve vatanseverlik kaynaklarn yarrcasna gstermeye devam etmesini isterim.

  "Ordular! lk Hedefiniz Akdenizdir, leri!";

  9 Eyll: Bakomutan Gazi Mustafa Kemal'in, kuvvetlerimizin zmir'e giri haberi zerine ordulara mesaj:

  "lk verdiim Akdeniz hedefine varmakta ordularn gsterdii gayret ve fedkarl hrmet ve takdirle anarm."

  10 Eyll: Gazi Mustafa Kemal'in, Byk Zaferi takiben zmir'e gelii.

  4 Ekim: Bakomutan Atatrk'n, 26 Austos Taarruzu, 30 Austos ve 9 Eyll Zaferleri hakknda Trkiye Byk Millet Meclisi'nde uzun beyanat:

  "...Bu ******* Zaferi tarih arasnda bir millet tarafndan tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kaadir ve ne zinde bir kuvvet olduunun en gzel misali olarak kalacaktr."

  11 Ekim: Mudanya Mtarekesi'nin imzalanmas.

  1 Kasm: Gazi Mustafa Kemal'in teklifi zerine Byk Millet Meclisi'nin Hilafet ve Saltanat'n birbirinden ayrlarak Saltanat'n kaldrlmas kararn vermesi.

  1923: 14 Ocak: Atatrk'n annesi Zbeyde Hanm'n lm.

  29 Ocak: Gazi Mustafa Kemal zmir'de Latife (Uaklgil) Hanm'la evlendi. (5 Austos 1925'de ayrlmtr.)

  17 ubat: Gazi Mustafa Kemal, zmir'de ilk Trkiye ktisat Kongresi'ni at.

  1 Mart: Atatrk'n, Trkiye Byk Millet Meclisi'ni a konumas:

  "... Misak- Milli, vatann harici dman karsndaki vaziyet ve mevkiini tesbit eden mikaddes bir kural olduu gibi 1 Kasm 1922 karar da milletimiz iin dahili ve daimi bir dman olan ferdi saltanata ve onun temsil ettii meum bir idare ekline tevcih edilmi mukaddes bir silahtr."

  8 Nisan: Atatrk'n, ******* ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti Bakan olarak milletvekili seimi mnasebetiyle millete, 9 umdeyi iine alan beyannamesi.

  24 Temmuz: "Lozan Antlamas" imzaland.

  Atatrk’n Lozan hakkndaki konumas yledir: "Lozan Bar Antlamas'nn ihtiva ettii esaslar, dier bar teklifleriyle daha fazla mukayeseye mahal olmad fikrindeyim. Bu antlama, Trk milleti aleyhine, asrlardan beri hazrlanm ve Sevr Antlamas'yla ikmal edildii zannedilmi, byk bir suikastin ykln ifade eder bir vesikadr. Osmanl Devrine ait tarihte rnei bulunmayan bir siyas zafer eseridir."

  Atatrk'n, Lozan Antlamas'nn imzalanmas zerine smet Paa'ya tebrik telgraf: "Memlekete bir dizi faydal hizmetlerden ibaret olan mrnz bu defa da tarih bir muvaffakiyetle talandrdnz."

  13 Austos: Atatrk tekrar Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanl'na seildi.

  Atatrk'n, kinci Devre Trkiye Byk Millet Meclisi'ni a konumas:

  "...Memleketimizi mmur ve halkmz mesut ve mreffeh edeceiz. midimiz, azmimiz ve bilhassa milletimizin ve Meclis-i Alinizin gsterecei vahdet ve tesant ilerleme ve uygarlk yolundaki almamzda elbette muvaffakiyetin kefili olacaktr."

  11 Eyll: "Halk Frkas"nn kuruluu ve Atatrk'n Halk Frkas Genel Bakanl'na seilmesi.

  10 Ekim: Ankara bakent oldu.

  29 Ekim: Cumhuriyet iln edildi ve Gazi Mustafa Kemal Cumhurbakan seildi.

  30 Ekim: Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk kabinesi smet Paa tarafndan kuruldu.

  21 Kasm: Gazi Mustafa Kemal'e Trkiye Byk Millet Meclisi karar ile yeil-krmz eritli stikll Madalyas verildi.

  1924: 1 Mart: Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal’in Byk Millet Meclisi’nin al konumasnda Hilfetin kaldrlmas ile retimin birletirilmesi gereini belirtmesi:

  ”slm dinini, asrlardan beri allageldii vehile bir siyaset vastas mevkiinden uzaklatrmak ve yceltmek gerekli olduu gereini gryoruz. Mukaddes ve tanrsal inanlarmz ve vicdan deerlerimizi, karanlk ve kararsz olan ve, her trl menfaat ve ihtiraslara grn sahnesi olan siyasiyattan ve siyasetin btn ksmlarndan bir an evvel ve kat ekilde kurtarmak milletin dnyev ve uhrev saadetinin emrettii bir zarurettir. Ancak bu suretle slm dininin ykseklii belirir.”

  3 Mart: Tevhid-i Tedrisat (retimin Birletirilmesi) Kanunu’nun kabul ve Hilfetin kaldrlmas.

  30 Austos: Atatrk’n, Dumlupnar’da “Mehul Asker Abidesi”nin temelini atmas ve trende konumas:

  ”...Hi phe etmemelidir ki yeni Trk Devleti’nin, gen Trk Cumhuriyeti’nin temeli burada salamlatrld.Ebed hayat burada talandrld...

  Bu bide Trk vatanna gz dikeceklere, Trkn 30 Austos gnndeki ateini, sngsn, hcumunu, kudret ve iradesindeki iddeti hatrlatacaktr.”

  1 Kasm: Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal’in Trkiye Byk Millet Meclisi’ni a konumas:

  ”...Hi phe etmemelidir ki, ******* ortasnda sr’atle meydana getirilecek yeni ve mamur bir Ankara, asrlarca ihmal edilen Trk vatan iin balbana bir medeniyet merkezi, Trk Devleti iin pek mhim bir dayanak olacaktr.”

  17 Kasm: Terakkiperver Cumhuriyet Frkas’nn kuruluu. Frka 2 Haziran 1925’de Bakanlar Kurulu karar ile feshedilmitir.

  1925: 17 ubat: ar'n kaldrlmasna dair Kanun kabul edildi.

  5 Austos: Gazi Mustafa Kemal, Ltife (Uaklgil) Hanm'dan ayrld.

  23 Austos: Gazi Mustafa Kemal, Kastamonu'da ilk defa apka takt.

  27 Austos: Gazi Mustafa Kemal, nebolu'da elinde panama apkas ile "nl apka nutku"nu syledi:

  "...Bunu ak sylemek isterim. Bu serpuun ismine apka denir. te apkamz!"

  1 Kasm: Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal'in Trkiye Byk Millet Meclisi'ni a konumas

  "...Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakiyle donanm basnn yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetitirir."

  5 Kasm: Ankara Hukuk Fakltesi'nin al ve Gazi Mustafa Kemal'in konumas:

  "...Cumhuriyetin g ve dayana olacak bu byk messesenin alnda hissettiim saadeti hibir teebbste duymadm ve bunu izhar ve ifade etmekle memnunum."

  25 Kasm: apka giyilmesi hakknda Kanun'un kabul.

  30 Kasm: Tekke ve zaviyeler ile trbelerin kapatlmasna ve trbedarlklar ile bir takm unvanlarn kaldrlmasna dair Kanun'un kabul.

  23 Aralk: Milletleraras saat ve takvim hakkndaki Kanunlarn kabul.

  1926: 17 ubat: Trk Meden Kanunu’nun kabul.

  22 Nisan: Borlar Kanunu’nun kabul.

  29 Mays: Trk ** Kanunu’nun kabul.

  14 Haziran: Gazi Mustafa Kemal’e zmir’de hazrlanan suikast giriiminin meydana karlmas

  18 Haziran: Gazi Mustafa Kemal’in, zmir suikast giriimi hakknda ******* Ajansna demeci

  ..Alak teebbs benim ahsmdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun istinat ettii yksek prensiplerimize mteveccih bulunduuna phe yoktur...

  Benim naiz vcudum bir gn elbet toprak olacaktr, fakat Trkiye Cumhuriyeti ilelebet pyidar kalacaktr.”

  3 Ekim: stanbul’da Sarayburnu’nda Gazi Mustafa Kemal’in ilk heykelinin dikilmesi.

  1 Kasm: Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal’in Trkiye Byk Millet Meclisi’nde a konumas:

  ”...Bu byk millet, arzu ve istidadnn yneldii istikametleri grmeye alan ve grebilen evldn daima takdir ve himaye etmitir.”

  1927: 30 Haziran: Gazi Mustafa Kemal'in askerlikten emekliye ayrl.

  1 Temmuz: Gazi Mustafa Kemal'in Kurtulu'tan sonra ve Cumhurbakan sfatyla ilk defa stanbul'a gelii ve cokun ekilde karlan.

  15 - 20 Ekim: Cumhuriyet Halk Partisi "II. Byk Kongresi"nin Ankara'da toplanmas ve Gazi Mustafa Kemal'in 36 saat 33 dakika sren Byk Nutku'nu okumaya balamas.

  20 Ekim: Gazi Mustafa Kemal'in, Parti Kongresi'nde okuduu Byk Nutku'nu bitirii:

  "... Bugn ulatmz netice, asrlardan beri ekilen mill felketlerin dourduu uyankln ve bu aziz vatann her kesini sulayan kanlarn karldr. Bu neticeyi... Trk genliine emanet ediyorum.

  Ey Trk genlii! Birinci vazifen, Trk istikllini, Trk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve mdafaa etmektir.

  Muhta olduun kudret damarlarndaki asl kanda mevcuttur!"1 Kasm: Gazi Mustafa Kemal'in ikinci defa Cumhurbakanlna seilmesi.


  Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal'in Trkiye Byk Millet Meclisi'nde a konumas:

  "...Byk Millet Meclisi, Trk milletinin asrlar sren araylarnn z ve onun bizzat kendisini idare etmek uurunun canl timsalidir. Trk milleti, mukadderatn Byk Millet Meclisi'nin kifayetli ve vatanperver eline brakt gnden itibaren karanlklar syrp kaldrm ve mitleri boan felketlerden milletin gzlerini kamatran gneler ve zaferler karmtr."

  4 Kasm: Gazi Mustafa Kemal'in Ankara Etnografya Mzesi nnde ve Yeniehir'de dikilen heykellerinin al.

  1928: 10 Nisan: Liklie giden nemli Anayasa deiikliklerinin yaplmas.

  Bu deiikliklerle, Anayasann ikinci maddesindeki "Trkiye Devleti'nin dini, din-i slmdr" fkras ile 26. maddede mevcut "ahkm- eriye'nin Trkiye Byk Millet Meclisi tarafndan yrtleceini" belirten cmle kaldrlm, ayrca milletvekillerinin ve Cumhurbakannn yaptklar yeminler de deitirilerek namus zerine ant iilmesi ekli kabul edilmitir.

  20 Mays: Milletleraras rakamlarn kabulne dair Kanun kabul edildi ve Afgan Kral Anullah Han, Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyaret etti.

  9 - 10 Austos: Gazi Mustafa Kemal'in, stanbul Sarayburnu Parknda yeni harfler hakknda konumas:

  "...Bizim ahenktar, zengin dilimiz yeni Trk harfleriyle kendini gsterecektir. Asrlardan beri kafalarmz demir ereve iinde bulundurarak, anlalmayan ve anlayamadmz iaretlerden kendimizi kurtarmak, bunu anlamak mecburiyetindesiniz."

  1 Kasm: Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal'in, Trkiye Byk Millet Meclisi'ni a konumas:

  "... Byk Millet Meclisi'nin kararyla Trk harflerinin katiyet ve kanuniyet kazanmas, bu memleketin ykselme mcadelesinde bal bana bir geit olacaktr."

  8 Kasm: Gazi Mustafa Kemal'in, Millet Mektepleri'nin Genel Bakanl'n ve Baretmenlii'ni kabul etmeleri.

  1929: 1 Ocak: Yeni harfleri ve bu harflerle yazy halka retmek zere "Millet Mektepleri"nin almas.

  1 Kasm: Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal'in, Trkiye Byk Millet Meclisi'ni a konumas:

  "... Meclisimizin en byk eseri olan Trk harfleri, memleketin umum hayatna tamamen tatbik olunmutur. Ik mklat, milletin. lk kuvveti ve uygarla olan sevgisi sayesinde kolaylkla yenilmitir."

  1930: 3 Nisan: Trk kadnlarna seme ve seilme hakk tanyan yeni Belediye Kanunu’nun kabul.

  11 Austos: Gazi Mustafa Kemal’in, yeni bir parti kurulmas istei hakknda Fethi (Okyar) Bey’in mektubuna cevab:

  ”Gryorum ki lik cumhuriyet esasnda beraberiz. Zaten benim siyas hayatta bir tarafl olarak daima aradm ve arayacam temel budur. Binaenaleyh Byk Meclis’te ayn temele istinat eden yeni bir partinin faliyete geerek millet ilerini serbest tartmasn, Cumhuriyetin esaslarndan sayarm.”

  12 Austos: Fethi (Okyar) bakanlnda “Serbest Cumhuriyet Frkas”nn kuruluu. Parti, 17 Kasm 1930’da kendisini feshetmitir.

  1 Kasm: Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal’in Trkiye Byk Millet Meclisi’ni a konumas:

  ”... Geen senenin nemli olaylarndan biri de Sivas’a demiryolunun ulamasdr. Bu kadar mklt iinde vatan bir misli daha geniletmeye ve kuvvetlendirmeye medar olan bu eserin gelecek Trk milleti tarafndan kranla ydolunacana eminim.”

  28 Aralk: Kubily’n ehit dmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal’in, orduya basal mektubu:

  "... Byk ordunun kahraman gen subay ve Cumhuriyetin mefkreci retmen heyetinin kymetli uzvu Kubily’n temiz kan ile Cumhuriyet hayatiyetini tazelemi ve kuvvetlendirmi olacaktr.”

  1931: 12 Nisan: Gazi Mustafa Kemal’in direktifiyle “Trk Tarihi Tetkik Cemiyeti”nin kuruluu.Daha sonra “Trk Tarih Kurumu” adn almtr.

  4 Mays: Gazi Mustafa Kemal’in, nc defa Cumhurbakanlna seilmesi.

  10 Mays: Cumhuriyet Halk Partisi nc Byk Kongresi’nin toplan ve Gazi Mustafa Kemal’in konumas:

  ”... Millet iin ve millete yaplan ilerin htras her trl htralarn stnde tutulmazsa mill tarih kavramnn kymetini takdir etmek mmkn olamaz.”

  1 Kasm: Gazi Mustafa Kemal’in Trkiye Byk Millet Meclisi’ni a konumas:

  ”... Trkiye’nin gvenliini gaye tutan, hibir milletin aleyhinde olmayan bir bar istikameti, bizim daima kuralmz olacaktr.”

  1932: 19 ubat: Halkevlerinin almas.

  12 Haziran: Irak Kral Emir Feisal, Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyaret ediyor.

  12 Temmuz: Gazi Mustafa Kemal'in direktifiyle "Trk Dili Tetkik Cemiyeti"nin kuruluu. Daha sonra "Trk Dil Kurumu" adn almtr.

  1 Kasm: Gazi Mustafa Kemal'in Trkiye Byk Millet Meclisi'ni a konumas:

  "... Mill kltrn her rda alarak ykselmesini Trkiye Cumhuriyeti'nin temel dilei olarak temin edeceiz."

  1933: 31 Mays: stanbul Darlfnunu'nun kapatlmasna Mill Eitim Bakanl'nca yeni bir niversite kurulmasna dair Kanun'un kabul. Bu kanunla stanbul darlfnunu kapatlm,18 Kasm 1933 gn stanbul niversitesi retime almtr.

  4 Ekim: Yugoslav Kral I. Alexander, Gazi Mustafa Kemal'i stanbul'da ziyaret etti.

  29 Ekim: Gazi Mustafa Kemal'in, Cumhuriyetin 10. Yldnm nedeniyle Trk milletine nl sylevi:

  "... Az zamanda ok ve byk iler yaptk. Bu ilerin en by, temeli Trk kahramanl ve yksek Trk kltr olan Trkiye Cumhuriyeti'dir...

  Asla phem yoktur ki Trkln unutulmu byk meden vasf ve byk meden kabiliyeti bundan sonraki inkiafiyle tinin yksek medeniyet ufkunda yeni bir gne gibi doacaktr...

  Ne mutlu Trkm diyene!"

  1934: 9 ubat: Trkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasnda "Balkan Antant"nn imzalanmas.

  16 Haziran: ran ehinah Rza Pehlevi'nin, Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti.

  21 Haziran: Soyad Kanunu'nun kabul.

  1 Kasm: Gazi Mustafa Kemal'in Trkiye Byk Millet Meclisi'ni a konumas:

  "... Gzel sanatlarn hepsinde, ulus genliinin ne trl ilerletilmesini istediinizi bilirim. Bu yaplmaktadr. Ancak, bunda en abuk, en nde gtrlmesi gerekli olan Trk musikisidir. Bir ulusun yeni deiikliinde l, musikide deiiklii alabilmesi, kavrayabilmesidir."

  24 Kasm: Kendisine, "Atatrk" soyad verildiine dair Kanun'un Trkiye Byk Millet Meclisi'nde kabul.

  26 Kasm: Efendi, Bey, Paa, Hazretleri v.b. lkap ve unvanlarn kaldrldna dair Kanun'un kabul.

  3 Aralk: Baz kisvelerin giyilemeyeceine dair Kanun'un kabul. Bu kanunla din adamlarnn hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar mabet ve yinler haricinde ruhan kisve tamalar yasaklanmtr.

  5 Aralk: Trk kadnlarna milletvekili seme ve seilme hakk tanyan Anayas deiiklii.

  1935: 1 Mart: Atatrk, drdnc defa Cumhurbakan seildi.

  9 Mays: Cumhuriyet Halk Partisi IV. Byk Kurultay’nn, Ankara’da Atatrk’n konumasyla al:

  ”Uurum kenarnda ykk bir lke... trl dmanlarla kanl boumalar... yllarca sren sava... ondan sonra, ierde ve darda sayg ile tannan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunlar baarmak iin arasz, devrimler... te Trk genel devrimi’nin bir ksa ifadesi”

  Kurultay 16 Mays 1935 de kapanmtr.

  1 Kasm: Atatrk’n Trkiye Byk Millet Meclisi’ni a konumas:

  ”... Olaylar Trk milletine iki nemli kural yeniden hatrlatyor: Yurdumuzu ve haklarmz mdafaa edecek kuvvette olmak... Bar koruyacak uluslar aras alma birliine nem vermek...”

  1936: 9 Ocak: Ankara'da "Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi"nin al.

  20 Temmuz: Boazlarn, Trk Hkmeti'nin hkimiyetine geiini salayan "Montreux Antlamas"nn imzalanmas.

  4 Eyll: ngiliz Kral VIII'c Edward, Atatrk' stanbul'da ziyaret ediyor.

  1 Kasm: Atatrk'n Trkiye Byk Millet Meclisi'ni a konumas:

  "... Cumhuriyet, yeni ve salam esaslaryla Trk milletini emin ve metn bir gelecek yoluna koyduu kadar, asl fikirlerde ve ruhlarda yaratt gvenlik itibariyle bsbtn yeni bir hayatn mjdecisi olmutur."

  1937: 27 Ocak: Cenevre'de, Milletler Cemiyeti toplantsnda, Hatay'n bamszlnn kabul edilmesi. Bu durum, 29 Mays 1937'de Cenevre'de toplanan Milletler Cemiyeti Konseyi'nde de Hatay Anayasasyla beraber onaylanm, bamszlk rejimi 29 Kasm 1937 gn yrrle girmitir.

  2 Eyll 1938'de Hatay Millet Meclisi alarak, Devlet Bakanl'na Tayfur Skmen seilmitir. Devletin ad "Hatay devleti" olarak kabul edilmi, 23 Haziran 1939'da Trkiye ile Fransa arasnda yaplan antlama ile de Trkiye'ye braklm, 7 Temmuz 1939 tarih ve 3711 sayl Kanun'la yeni Hatay ili kurulmutur.

  11 Haziran: Atatrk'n btn iftliklerini Devlete ve bir ksm gayrimenkullerini Ankara Belediyesi'ne balamas.

  9 Temmuz: Trkiye, ran, Irak ve Afganistan arasnda Sadabat Pakt'nn imzalanmas.

  1 Kasm: Atatrk'n, Trkiye Byk Millet Meclisi'ni a konumas:

  "... Milletimizin lyk olduu yksek uygarlk ve refah seviyesine varmasn alkoyabilecek hibir engel dnmee yer braklmadn ve braklmayacan huzurunuzda sylemekle bahtiyarm."

  1938: 30 Mart: Fransa'dan davet edilen Prof.Dr. Fissenger'in, Atatrk' muayenesini takiben Cumhurbakanl Genel Sekreterlii'nin Atatrk'n hastal hakknda ilk resm tebli yaymlamas.

  Bu tebli'de Fissenger'in muayenesi sonucu Atatrk'n shhatinde endie verici bir durum olmadnn tesbit edildii ve kendisine 1,5 ay kadar istirahat tavsiyesinin kfi grld belirtilmitir.

  20 Mays: Atatrk'n, Ankara'dan Mersin'e gelii; asker birliklerin geit resmini izlemesi.

  24 Mays: Atatrk'n, Mersin'den Adana'ya gelii, Atatrk Park nnde asker birliklerin geit resmini izlemesi.

  26 Mays: Atatrk'n, son olarak Ankara'dan stanbul'a gidii. lm tarihine kadar stanbul'da kalmtr.

  19 Haziran: Romanya kral Karol II. Atatrk' stanbul'da ziyaret ediyor.

  5 Eyll: Atatrk, Dolmabahe Saray'nda el yazsyla vasiyetini yazd. Vasiyetname 6 Ekim 1938 gn Dolmabahe Saray'na arlan stanbul Altnc Noterine Atatrk tarafndan teslim edilmitir. Vasiyetnamenin al 28 Kasm 1938’de oldu.

  16 Ekim: Atatrk'n hastalk durumu hakknda gnlk resmi tebliler yaymna balanmas.

  29 Ekim: Atatrk'n, Cumhuriyetin 15. yldnm nedeniyle Trkiye Cumhuriyeti Ordusuna mesaj:

  "... Trk vatannn ve Trklk camiasnn an ve erefini, dahil ve haric her trl tehlikelere kar korumaktan ibaret olan vazifeni, her an yapmaya hazr ve made olduuna benim ve byk ulusumuzun tam bir inan ve itimadmz vardr."

  1 Kasm: Atatrk'n Trkiye Byk Millet Meclisi'ni a konumasnn hastal sebebiyle Babakan Cell Bayar tarafndan okunmas:

  "... Memleketimizi her gn daha ok kuvvetlendirmek, her alanda her trl ihtimallere kar koruyabilecek bir halde bulundurmak ve dnya olaylarnn btn safhalarn byk bir uyankllkla izlemek, barsever siyasetimizin dayanaca esaslarn balangcdr."

  10 Kasm: Gazi Mustafa Kemal ATATRK, saat dokuzu on gee Dolmabahe saraynda vefat etti

  16 Kasm: Atatrk'n Trk bayrana sarl tabutu Dolmabahe Saray'nn byk tren salonunda bir katafalk zerine konularak milletin ziyaretine ald.

  19 Kasm: Aziz Atatrk’n, na Dolmabahe'den top arabasna konularak trenle Sarayburnu rhtmna, buradan Zafer Torpidosu araclyla Yavuz gemisine nakledildi. Bu gemi ile zmir'e getirilmi, yine Zafer Torpidosu'na nakledilerek karaya karlmtr. Cenaze, saat 20.30'da zel trenle Ankara'ya gnderildi.

  20 Kasm: Atatrk’n na, saat 10.00'da bata Cumhurbakan olmak zere Byk Millet Meclisi Bakan, Babakan, Bakanlar, Genelkurmay Bakan, milletvekilleri, devlet ve ordu ileri gelenleri tarafndan stasyonda trenle karland. Tabut, trenden alnarak top arabasn konuldu. Byk trenle Trkiye Byk Millet Meclisi'ne getirilerek, Meclis nnde hazrlanan katafalka yerletirildi.

  21 Kasm: Gazi Mustafa Kemal ATATRK Paa'nn na Ankara’da byk trenle geici kabir olarak ayrlan Etnografya mzesine getirilmi ve hazrlanan mermer lhde yerletirilmitir.

  1953: 10 Kasm: Mustafa Kemal Atatrk'n na, Etnografya mzesinden alnarak byk bir trenle Antkabir'e nakledildi ve Atatrk'n fani vcudu vatan topraklarna verildi.

  1981: Gazi Mustafa Kemal Atatrk'n 100'c doum gn nedeniyle UNESCO'nun bir karar zerine yapt bir aklama ile 1981 yl btn dnyada Atatrk yl olarak kutland.


  resimlerle alakas olmasa bile ATA'mn hayatn biraz olsada anlatmak istedim...sizden imdiden zr diliyorum...

  Ne mutlu trkm diyene!!!!
  Biz bir gnde kral olmadk,bir gnde de tahttan inmeyiz...


 2. #2
  First Person Shooter ant0ny0 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  03.12.2006
  Bulunduu yer
  eskisehir
  Mesajlar
  353

  Standart

  bu forumda var ,mahlas amt bunlarla ilgili ok gzel bir ke..

 3. #3
  Forum Lvl 150 tExAs - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  08.05.2007
  Bulunduu yer
  Bursa
  Mesajlar
  288

  Standart

  zr dilerim abi fark etmemiim konuyu silebilirsin...
  Biz bir gnde kral olmadk,bir gnde de tahttan inmeyiz...


 4. #4
  First Person Shooter ant0ny0 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  03.12.2006
  Bulunduu yer
  eskisehir
  Mesajlar
  353

  Standart

  zr dilemene gerek yok , bu ok normal , sadece forumda var olan eylerden birisini tekrar konu olarak atn..ilgi ve alakan iin teekkrler.Ata'm 1 konuyla snrlandrlacak deil ya

 5. #5
  Forum Lvl 150 tExAs - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  08.05.2007
  Bulunduu yer
  Bursa
  Mesajlar
  288

  Standart Re:

  Alnt ant0ny0 Nickli yeden Alnt
  zr dilemene gerek yok , bu ok normal , sadece forumda var olan eylerden birisini tekrar konu olarak atn..ilgi ve alakan iin teekkrler.Ata'm 1 konuyla snrlandrlacak deil ya
  Biz bir gnde kral olmadk,bir gnde de tahttan inmeyiz...


 6. #6
  V.I.P. Crossie - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  14.01.2008
  Bulunduu yer
  SystemRoot
  Mesajlar
  278

  Standart Re: Atatrk'n kronolojik hayat...

  teekkrler gzel bir konu olmu

Benzer Konular

 1. M. Kemal Atatrk'n 1948 de Mezarnn Ald Fotoraf!
  Konuyu Aan: almert5100, Forum: Resimler.
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 16-01-2008, 07:43 PM

Bu Konu in Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •