Toplam 2 Sayfadan 1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Toplam 23 sonutan 1 ile 20 arasndakiler gsteriliyor.

Konu: ATATRK KES

 1. #1
  MaHLaS
  Misafir

  Standart ATATRK KES

  MUSTAFA KEMAL ATATRK Diyor ki ;


  * Biz Trkler, btn tarihimiz boyunca hrriyet ve istiklle timsal olmu bir milletiz.

  * Ne kadar zengin ve mreffeh olursa olsun, istikllden mahrum bir millet, meden insanlk karsnda uak olmak mevkiinden yksek bir muameleye lyk saylamaz.


  * zgrlk ve bamszlk benim karakterimdir. Ben milletimin en byk ve ecdadmn en deerli miras olan bamszlk ak ile dolu bir adamm. ocukluumdan bugne kadar ailev, husus ve resm hayatmn her safhasn yakndan bilenler bu akm malumdur. Bence bir millete erefin, haysiyetin, namusun ve insanln vcut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin zgrlk ve bamszlna sahip olmasyla kaimdir. Ben ahsen bu saydm vasflara, ok ehemmiyet veririm. Ve bu vasflarn kendimde mevcut olduunu iddia edebilmek iin milletimin de ayn vasflar tamasn esas art bilirim. Ben yaabilmek iin mutlaka bamsz bir milletin ****** kalmalym. Bu sebeple milli bamszlk bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanl tekil eden milletlerden her biriyle medeniyet icab olan dostluk ve siyaset mnasebetlerini byk bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeinceye kadar, amansz dmanym.


  * Milli egemenlik yle bir nurdur ki, onun karsnda zincirler erir, ta ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirlii zerine kurulmu messeseler her tarafta yklmaya mahkumdurlar.


  * Cumhuriyet fikir serbestlii taraftardr. Samimi ve meru olmak artyla her fikre sayg duyarz.


  * Egemenlik kaytsz ve artsz milletindir.


  * Geri bize milliyeti derler. Ama, biz yle milliyetileriz ki, ibirlii eden btn milletlere hrmet ve riayet ederiz. Onlarn milliyetlerinin btn icaplarn tanrz. Bizim milliyetiliimiz herhalde hodbince ve marurca bir milliyetilik deildir.


  * Bilelim ki milli benliini bilmeyen milletler baka milletlere yem olurlar.


  * Milli mcadelelere ahs hrs deil, milli ideal, milli onur sebep olmutur.


  * Trk ocuu ******** tandka daha byk iler yapmak iin kendinde kuvvet bulacaktr.


  * Milli his ile dil arasndaki ba ok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas, milli hissin gelimesinde balca etkendir. Trk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil uurla ilensin. lkesini, yksek bamszln korumasn bilen Trk milleti, dilini de yabanc diller boyunduruundan kurtarmaldr.

  * Bir dinin tabi olmas iin akla, fenne, ilme ve manta uygun olmas lazmdr.

  * Her fert istediini dnmek, istediine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, setii bir dinin icaplarn yapmak veya yapmamak hak ve hrriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanna hakim olunamaz.

  * Trk Milletinin istidad ve kesin karar medeniyet yolunda, durmadan, ylmadan ilerlemektir.

  * Medeni olmayan insanlar, medeni olanlarn ayaklar altnda kalmaya mahkumdurlar.

  * Byk dinimiz almayann insanlkla hi ilgisi olmadn bildiriyor. Baz kimseler ada olmay kfir olmak sayyorlar. Asl kfr onlarn bu zanndr. Bu yanl tefsiri yapanlarn maksad slmlarn kfirlere esir olmasn istemek deil de nedir? Her sarkly hoca sanmayn, hoca olmak sarkla deil, dimaladr.

  * Arkadalar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Trkiye Cumhuriyeti eyhler, derviler, mritler, meczuplar memleketi olamaz. En doru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatdr.

  * Medeniyetin emir ve talep ettiini yapmak insan olmak iin yeterlidir.

  * Biz dnya medeniyeti ailesi iinde bulunuyoruz. Medeniyetin btn icaplarn tatbik edeceiz.

  * Bizim devlet idaresinde takip ettiimiz prensipleri, gkten indii sanlan kitaplarn dogmalaryla asla bir tutmamaldr. Biz, ilhamlarmz, gkten ve gaipten deil, dorudan doruya hayattan alm bulunuyoruz.

  * Milletimiz her glk ve zorluk karsnda, durmadan ilerlemekte ve ykselmektedir. Byk Trk Milletinin bu yoldaki hzn, her vastayla arttrmaya almak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

  * nsan topluluu kadn ve erkek denilen iki cins insandan mrekkeptir. Kabil midir ki, bu ktlenin bir parasn ilerletelim, tekini ihmal edelim de ktlenin btnl ilerleyebilsin? Mmkn mdr ki, bir cismin yars topraa zincirlerle bal kaldka teki ksm gklere ykselebilsin?

  * Ey kahraman Trk kadn, sen yerde srnmeye deil, omuzlar zerinde gklere ykselmeye layksn.

  * Analarn bugnk evlatlarna verecei terbiye eski devirlerdeki gibi basit deildir. Bugnn analar iin gerekli vasflar tayan evlat yetitirmek, evlatlarn bugnk hayat iin faal bir uzuv haline koymak pek ok yksek vasflar tamalarna baldr. Onun iin kadnlarmz, hatt erkeklerimizden ok aydn, daha ok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eer hakikaten milletin anas olmak istiyorlarsa.

  * Ben icap ettii zaman en byk hediyem olmak zere, Trk Milletine canm vereceim.

  * Genler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduunuz terbiye ve irfan ile insanlk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hrriyetinin en kymetli timsali olacaksnz. Ykselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ykseltecek ve yaatacak sizsiniz.

  * Yksek Trk! Senin iin yksekliin hududu yoktur. te parola budur.

  * Benim naiz vcudum nasl olsa bir gn toprak olacaktr. Fakat Trkiye Cumhuriyeti ebediyen yaayacaktr.

  * Sizler, yani yeni Trkiye'nin gen evlatlar! Yorulsanz dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek zere yrmeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Trk Genlii gayeye, bizim yksek idealimize durmadan, yorulmadan yryecektir.

  * Biz cahil dediimiz zaman, mektepte okumam olanlar kastetmiyoruz. Kastettiimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumu olanlardan en byk cahiller kt gibi, hi okumak bilmeyenlerden de hakikati gren gerek alimler kabilir.

  * Msbet bilimlerin temellerine dayanan, gzel sanatlar seven, fikir terbiyesinde olduu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artm ve ykselmi olan erdemli, kudretli bir nesil yetitirmek ana siyasetimizin ak dileidir.

  * Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakr retmenleri ve eiticileri, sizler yetitireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktr. Eserin kymeti, sizin maharetiniz ve fedakrlnz derecesiyle mtenasip bulunacaktr.

  * Milleti kurtaranlar yalnz ve ancak retmenlerdir. retmenden, eiticiden yoksun bir millet, henz millet namn almak istidadn kefetmemitir.

  * Dnyann her tarafndan retmenler insan topluluunun en fedakr ve muhterem unsurlardr.

  * Okul sayesinde, okulun verecei ilim ve fen sayesindedir ki, Trk milleti, Trk sanat, Trk iktisadiyat, Trk iir ve edebiyat btn gzellikleriyle geliir.

  * Trkiye'nin asl sahibi ve efendisi, gerek retici olan kyldr. O halde, herkesten daha ok refah, saadet ve servete mstahak ve layk olan kyldr. Onun iin, Trkiye Byk Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu asl gayeye erimek maksadn gder.

  * Ekonomik kalknma, Trkiye'nin hr, mstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahl Trkiye idealinin belkemiidir


  STKLAL SAVAI

  Mondros Mtarekesinden sonra, anlamay imzalam olan lkeler anlamann ngrd koullara uymamlardr. eitli bahaneler ne sren tilaf Devletlerinin ( Fransa,ngiltere ve talya ) Donanmalar stanbul'a gelmi, Adana vilayeti Franszlar tarafndan, Urfa ile Mara vilayetleri ise, ngilizler tarafndan igal edilmitir. Antalya ve Konya'da talyan askerleri, Merzifon ve Samsunda ise ngiliz askerleri, hemen her yerde yabanc subaylar,
  yetkililer ve ajanlar vardr. Yine tilaf Devletlerinin onayyla Yunan Ordusu'nun 15 Mays 1919'da zmir'e kmas zerine, Mustafa Kemal *******'ya gitmeye karar vermi ve 16 Mays 1919'da, "Bandrma" isimli kk bir tekne ile stanbul'dan ayrlmtr. Mustafa Kemal, *******'ya yapaca bu yolculuu esnasnda dmanlarnn bu gemiyi batrmay planladklar konusunda uyarlmtr. Ama o bundan korkmam ve 19 Mays 1919 Pazartesi tarihinde Samsuna ulaarak ******* toprana ayak basmtr.

  te bu tarih, Trk stiklal Savann balangcdr. Mustafa Kemal bu tarihi daha sonra kendi doum tarihi olarak da semitir.

  Bylece, *******'da bir ulusal direni dalgas olumu, Dou’da Erzurum'da da bir hareketlilik balamtr. Mustafa Kemal hzl bir biimde hareket ederek tm organizasyonun bana gemitir. 1919 ylnn yaznda yaplan Erzurum ve Sivas kongrelerinde ulusal bir szleme ile ulusal hedefler ilan edilmitir.

  stanbul'un, gal kuvvetlerince igal edilmesi zerine, Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920'de Trkiye Byk Millet Meclisini aarak merkezi Ankara olan yeni ve
  geici bir hkmet kurmutur. Mustafa Kemal ayn gn Meclis Bakanlna getirilmitir.

  Bu srada Yunan Ordusu da, erkez Ethem'in ayaklanmasndan yararlanarak ve onunla ibirlii ierisinde Bursa ve Eskiehir ynnde harekete gemitir. Ancak 10 Ocak 1921 tarihinde, dman kuvvetleri Bat Cephesi Kumandan Albay smet nn ve ordular tarafndan
  ok ar bir yenilgiye uratlmtr. 10 Temmuz 1921 tarihinde ise, Yunan Ordusu be tmen ile Sakarya'ya bir cephe saldrs balatmtr. 23 Austos tarihinden 13 Eyll tarihine kadar aralksz olarak sren byk Sakarya Sava sonrasnda, Yunan Ordusu yenilmi ve ekilmeye zorlanmtr.
  Bu sava sonrasnda, Byk Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Gazi ve Mareal unvanlarn vermitir. Dmanlarn lkesinden kovmaya kararl olan Mustafa Kemal, 26 Austos 1922 sabahnda, ordularna saldry balatma emrini vermitir. 30 Austos 1922 tarihinde, tm dman kuvvetleri Dumlupnar'da ya ldrlm ya da esir edilmi, dman ordularnn Kumandan General Trikupis esir alnmtr.

  9 Eyll 1922 tarihinde Atatrk’n “ORDULAR! LK HEDEFNZ AKDENZDR, LER!...” emriyle, kendilerini kovalayan ordularmzdan kamakta olan dman kuvvetleri zmir yaknlarnda denize dklmlerdir.

  Olaanst askeri bir yetenee sahip olan Mustafa Kemal komutasndaki Trk kuvvetleri yurdu igal etmi olan Mttefik kuvvetlere kar bir stiklal mcadelesi vermiler ve sonunda btn cephelerde zaferler kazanmlardr. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlamasnn imzalanmasyla, hem bu zafer hem de bu zaferin rn olan yeni Trk devleti tm dnyaca tannmtr. Mustafa Kemal, yeni, salam ve din bir devlet kurmutur. 29 Ekim 1923 tarihinde, yeni Trk Devletinin idare eklinin Cumhuriyet olduunu ilan etmitir. Ve Mustafa Kemal, Trkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbakan olarak seilmitir

  ATATRK'N GRLER  Ekonomi zerine

  Atatrk Devrimlerinin sonucunda, Trkiye'nin ekonomik yaps
  tmyle iyi ynde bir gelime gstermitir. Kapitlasyonlarn kaldrlmas ile
  birlikte, ulusal bir ekonomi iin gerekli olan temel atlmtr.
  Atatrk'n lke ekonomisi hakkndaki dncesini, "Memleketin efendisi hakiki
  mstahsil olan kyldr" szlerinde bulmak mmkndr.

  D Politika zerine

  O dnemde birok lke yneticisinin izledii i atma politikalarna,
  polis devleti taktiklerine ve nihayet uluslararas ihtilaflara ynelmelerine ramen,
  Atatrk'n "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" szne sk bir biimde, bal kalan Trkiye,
  bu dnemde lke ierisindeki devleti ve onun kurumlarn iten kertme giriimlerini
  engelleyebildii gibi,savalara da bulamamay baarmtr.

  arkadalar bu blm ulu nderimizle ilgili bilgiler we resimlerin paylalmas amacyla alm we sabitlenmitir sayglar iyi forumlar


 2. #2

 3. #3

  Standart

  cok gusel olmu

 4. #4
  MaHLaS
  Misafir

  Standart

  Atatrk'n dnyada 'basgretmen' sifatli tek lider oldugunu, bir geometri kitabi yazdigini, gen, ai, dikdrtgen gibi 48 tane geometri teriminin (Trke) isim babasinin bizzat Mustafa Kemal oldugunu...


  Norvee'de 'Atatrk gibi olmak' diye bir deyim oldugunu...

  ''Atatrk'' iegi'nin adini, iegi bulan Wanderbit niversitesi profesrlerinden doktor Kirk Landin`in koydugunu ve bu iegin tm dnyada bu isimle retilip satildigini...

  Yunan baskomutani Trikopis`in, hibir zorlama ve baski olmadan her Cumhuriyet bayraminda Atina'daki Trk bykeliligine giderek, Atatrk`n resminin nne getigini ve saygi durusunda bulundugunu...

  ''Mimber'' adinda bir gazete ikarttigini ve 52 sayi yayimlanan gazetede ilk defa sansr kelimesi getigini...

  Kurtulus Savasinda rtbe alan birok kadin askerlerimizin oldugu, dnya tarihine geen bir stegmenimizin oldugunu, sttegmen Kara Fatma'nin 700 erkek, 43 kadindan olusan bir mfrezenin reisligine bizzat Atatrk
  tarafindan atanmis oldugunu...

  Bir rportajda Birlesmis Milletlere ye olmayi dsnyor musunuz?" diye soruldugunda "Sartlarimizi koyariz, kabullerine bagli. Biz mracaat etmeyiz ye olmak iin, davet gelirse dsnrz" dedigini ve bunun zerine BM yasasinin degistirildigini ve yelige davet edilen ilk lkenin Trkiye Cumhuriyeti oldugunu...

  1938'de, General McArthur'un en zor, en problemli, en buhranli dneminde, danisman, senatr ve bakanlarindan olusan yz yirmiden fazla kisiye; "Su anda hibirinizi degil, byk istidadi ile Mustafa Kemal'i grmek iin
  neler vermezdim" dedigini...

  1938'de Ata`nin lmnde Tahran gazetesinde yayinlanan bir siirde; "Allah bir lkeye yardim etmek isterse onun elinden tutmak isterse basina Mustafa Kemal gibi lider getirir" denildigini...

  1996'da Haiti Cumhurbaskaninin vasiyetinde, mezar tasina yazilmasini istedigi metinde; "Btn mrm boyunca Trkiye'nin lideri Mustafa Kemal Atatrk' anlamis ve uygulamis olmaktan dolayi mutlu ldm" yazdigini...

  2000'de ABD Baskani'nin milenyum mesajinda; ''Milenyumun hi sphe yoktur ki tek devlet adami Mustafa Kemal Atatrk'tr. nk o yilin degil asrin lideri olabilmeyi basarmis tek liderdir" denildigini...

  2005'de Amerika'nin en nl ekonomistlerinden birisi olan Mr. Johns`un nerisinin "Trkiye ekonomiyle savasta bir tek Atatrk' rnek alsin yeter" oldugunu...

 5. #5
  MaHLaS
  Misafir

  Standart

  MUSTAFA KEMAL'N ASKERLK MESLENDEN STFA MEKTUBU
  ERZURUM VLAYET ALYESNE
  (YCE ERZURUM VALLNE)
  9 Temmuz 1919 - Erzurum
  Mbarek vatan ve milleti paralanmak tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni isteklerine kurban etmemek iin alan milli savamalar urunda milletle beraber serbest surette almaa askeri ve resmi sfatm artk engel olmaya balad. Bu gaye-i mukaddese (kutsal ama) iin milletle beraber sonsuza kadar almaa mukaddesatm (kutsal eylerim) adna sz vermi olduum cihetle, pek ak bulunduum yce askerlik mesleine bugn veda ve istifa ettim. Bundan sonra milli ve kutsal gayemiz iin her trl fedakarlkla almak zere sine-i millette (milletin barnda) bir ferd-i mcahit (sava kii) suretiyle bulunmakta olduumu tamimen arz ve ilan eylerim.
  M. KEMAL

  BATI CEPHES KOMUTANI SMET NN'NN METRSTEPE'DEN TBMM BAKANI MUSTAFA KEMAL'E TELGRAFI
  1 Nisan 1921
  "Metristepe'den grdm vaziyet: Gndzbey kuzeyinde, sabahtan beri dayanan ve art olmas muhtemel bulunan bir dman mfrezesi, sa kanat grubunun taarruzuyla dzensiz bir ekilde ekiliyor. Yakndan takip ediliyor. Hamidiye ynnde temas ve faaliyet yok. Bozyk yanyor. Dman, binlerce lleriyle doldurduu sava meydann silahlarmza terk etmitir."

  TBMM BAKANI MUSTAFA KEMAL'N BATI CEPHES KOMUTANINA TELGRAFLA CEVABI

  "...Siz orada yalnz dman deil, milletin tersine dnm talihini de yendiniz. stila altndaki talihsiz topraklarmzla beraber btn vatan, bugn en uzak kelerine kadar zaferinizi kutluyor. Dmann istila hrs, azminizin ve vatanseverliinizin yaln kayalarna ban arparak parampara oldu..."

  ANNES ZBEYDE HANIM'IN OLU ATATRK'E MAREAL RTBES VE GAZ UNVANI VERLMES DOLAYISIYLA TEBRK TELGRAFI :

  27 Eyll 1921
  "... Milletin hakknzdaki bu sevgi ve itimad, benim kadar kimseyi duygulandramaz. Kz kardeinle beraber alnndan perek ve barmza basarak, seni tebrik ederiz." 27 Eyll 1921

  ATATRK'N, ANNESNN EKT TELGRAFA CEVABI :

  29 Eyll 1921
  "... Benim iin dnyevi mkafatlarn en ycesi olan tebrikatnzla mesut oldum."

  ATATRK'N TRK ORDUSUNA BAKUMANDAN OLARAK, ORDUMUZU VEN TELGRAFI

  20 Eyll 1921
  NEFERLERE
  Kurtulu iin yaptmz bu savatan ok daha evvel sizi baka muharebe meydanlarnda da tanm idim. Dnyann hibir ordusunda yrei seninkinden daha temiz, daha salam bir askere rast gelinmemitir. Her zaferin mayas sendedir. Kanaatinle, imannla, itaatinle hibir korkunun yldramad demir gibi pak kalbinle dman nihayet alt eden byk gayretin iin minnet ve kranm sylemeyi nefsime en aziz bir bor bildim. Sizin gibi kumandanlar, zabitleri, neferleri olan millete, yad elleri altnda kle olmak mmkn deildir. Bu defa Trkiye Byk Millet Meclisi'nin hakkmda yeni bir rtbe ve Gazi unvanyla tecelli eden iltifat ve tevecch, dorudan doruya size racidir. Milletin verdii bu rtbe ile ykselen ordu, en erefli, en ulu bir gaza ile mmtaz olan gene ordudur. Sizin kahramanlnzla, sizin gsterdiiniz nihayetsiz kahramanlklar bu unvan ve rtbeyi ancak size izafe ederek, btn askerlik hayatmn en byk sermaye-i iftihar olarak tayacam. Cenab Hak giritiimiz kurtulu mcadelesinde erefli silah arkadalarma kendilerinin temyiz eden asaletin, civanmertliin, kahramanln hakk olan kati halas nasip etsin.
  Bakumandan Mustafa Kemal

  MUSTAFA KEMAL'N ZMR'N KURTARILMASI DOLAYISIYLA ORDUMUZA GNDERD TEEKKR MESAJI

  9 Eyll 1922
  Birinci, kinci Ordulara; Beinci ve nc Kolordu Komutanlna
  lk verdiim Akdeniz hedefine varmakta ordularn gsterdii gayret ve fedakarl hrmet ve takdirle yadederim. Elde edilen byk zaferde gerek yapc olan kymetli arkadalarma en samimi ekilde teekkr eder, tebriklerimi bildiririm. Ordularn bundan sonra verilecek hedeflerin elde edilmesinde de ayn istek ve fedakarl gstereceklerine itimadm tamdr.
  Bakomutan Mustafa Kemal

  MUSTAFA KEMAL'N LOZAN KONFERANSI'NDA TRK DELEGELERN BAARILARINDAN DOLAYI SMET PAA'YA GNDERD TEBRK TELGRAFI

  Lozan'da Delegeler Heyeti Bakan Dileri Bakan smet Paa Hazretleri'ne
  Millet ve hkmetin zatalilerine vermi olduu yeni grevi baaryla sona erdirdiniz. Memlekete birbiri ardnca yaptnz yaral hizmetlerle dolu mrnz bu defa da tarihi bir baaryla talandrdnz. Uzun arpmalardan sonra vatanmzn bar ve istiklale kavutuu bu gnde, parlak hizmetiniz dolaysyla zatalinizi, pek sayn arkadalarmz Rza Nur ve Hasan Beyleri ve almalarnzda size yardm eden btn Delegeler Heyeti yelerini kran duygularmla kutlarm.
  Gazi Mustafa Kemal
  Trkiye Byk Millet Meclisi Bakan
  Bakomutan

  MECLS- MLLNN TOPLANTI YER HAKKINDAK TELGRAF
  18 Kasm 1919
  Sivas Valisi Reit Paa Hazretlerine

  Dersaadetin igali ve tilaf devletlerinin tesiri altnda bulunmas mahzuru aziminden baka Rum ve Ermenilerin stanbul'daki faaliyeti hazralar vesair mahzurlar nazar dikkate alnarak Heyeti Temsiliye emniyeti tamme husulne kadar nizamnamemizin onbirinci maddesine istinaden harite kalarak vezaifi milliyesine devam etmeye karar vermitir. Bu husustaki mutalaalarnn serian iar rica olunur.
  Heyeti Temsiliye namna
  Mustafa Kemal

  MECLS- MLLNN AILMASI ZERNE MECLS- MEBUSAN RESLNE EKLEN TEBRK TELGRAF
  14 Ocak 1920
  Meclis-i Mebusan Riyaseti Celilesine
  Hakimiyeti milliyenin en mhim bir devrei hayatiyemizde uzun bir mddet tecelli ettirilmemi olmasndan mtevellit mcahedatmz, muhterem Meclisi Millinin kadiyle neticelerinden birini istihsal etmi oluyor. Heyeti milliyemiz, mukadderat milliyeyi en meru ve en kanuni mercii tetkik ve muhakemesi olan muhterem Meclise tevdi etmi olmakla mftehir ve bahtiyardr. ******* ve Rumeli Mdafaai Hukuk tekilat altnda kuvvetlerini, emellerini ve ruhlarn birletirmi olan millet, bu gnden itibaren yalnz kendi iradesini temsil ve bilfiil hakim klacak olan meclisin nigehban vaziyetindedir ve stiklal ve mevcudiyetinin sonuna kadar mdafaas emrinde onun en fedakar bir istinadgahdr. Heyetimiz bu itibar ile Meclisi Milliye matuf olan amal ve metalibi milliyenin kuvvet ve mahiyeti hakknda olduu gibi bu gnden itibaren mebusan muhteremenin duu ameline raci kalacak olan mesuliyeti tarihiyenin derecesi hususunda da muhterem mmessillerimizin vukuf ve metanetinden em,in ve mutmain olarak tebrikat ihtiramkaranesini takdim ve heyeti muhteremeye iblan istirham eyler olbabta.
  ******* ve Rumeli Mdafaai Hukuk Cemiyeti
  Heyeti Temsiliyesi namna
  Mustafa Kemal

  NGLZLERN STANBUL'U GAL HAKKINDAK TELGRAF
  16 Mart 1920
  Erzurum Vilayetine, Kumandanlklara ve Cemiyetlere gnderilen tamim.
  Bilumum vilayet ve kumandanlklara ve Mdafaai Hukuk Cemiyetine
  1- ngilizler Dersaadetteki messesat Hkumeti cebren igal ve telgrafhanelere vaziyed ederek ******* ile payitahtn muhaberatn kateylemilerdir. Bu vaziyet karsnda milletle mtereken Temsiliyece vukubulacak bilumum mesaide imdiye kadar her vesile ile isbat hamiyet eylemi bulunan byk ve kk tekmil telgraf memurlarnn muavenetlerine intizar eder.
  2- ngilizlerin milletimizi ifal iin ekecekleri telgrafnameler hakknda umumun nazar dikkatini celbederiz.
  Heyeti Temsiliye namna
  Mustafa Kemal

  MECLS RESLN KABUL HAKKINDA TELGRAF
  24-25 Nisan 1920
  Gayet aceledir:
  15. Kolordu Kumandan Kazm Karabekir Paa Hazretlerine
  Meclise bugn ahsma hedefi ta'riz ittihaz eden propagandaclarn neticei mesailerinden menafii vataniyeyi mteessir etmemek iin ahsma hibir mevki verilmemesini sureti samimanede rica eylediim, tadad ettiim mahzurlara ramen Meclis 120 mevcuttan 110 rey ile acizlerini makam riyasete intihap etti. Vaziyeti hazrann icabat mkilesi karsnda bu vazifeyi ademi kabulde israr ettiim takdirde belki bir inhilal vuku olabilirdi. Bu sebeple vazifei riyaseti kabul ettiimi arz eylerim.
  Millet Meclisi Reisi
  M. Kemal

  CRA VEKLLER SEM HAKKINDA
  2 Mays 1920 - Ankara
  Gevyede Yirminci Kolordu Kumandan Ali Fuat Paa Hazretlerine
  Byk Millet Meclisinin muhtelif icra selahiyetlerini Meclis namna takip edebilmek iin her hizmete bakmak zere Meclis tarafndan birer cra Vekilinin intihab kararlatrlmtr. Bu meyanda Mdafaai Milliye ve Erkanharbiye Vekaletine sizlerin bilfiil cephede askeri harekatn banda bulunmanz nesebile Ankara'ya gelmi olan Fevzi Paa'nn Mdafaai Milliye Vekaletine ve Miralay smet Beyin Erkanharbiye Vekaletine tayinleri buraca mnasip grlmektedir. Fikir ve mtalaalarnzn sr'atle bildirilmesini rica ederim.
  Byk Millet Meclisi Reisi
  Mustafa Kemal

  T.B.M.M. NN AILDII GNN MLL BAYRAM OLARAK KABUL DOLAYISIYLA EKLEN TELGRAF
  23 Nisan 1921
  Kastamonu, ******* ve Rumeli Mdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyesine
  Davay halas ve istiklal ile kyam eden tekmil *******'nun bu mukaddes davay temsil ve mdafaa iin vcuda getirdii Trkiye Byk Millet Meclisi 336 senesi Nisannn yirmi nc gn almtr. Yeni ve ulvi bir tarihe balang olan bu mbeccel gn hatrai millette edebiyen yaatmak zere Meclisimiz bugn yirmi Nisan tarihinin Milli bayram addini bir kanunu mahsus ile kabul etmitir. Bu mukaddes tarihi vcuda getiren mcahedat milliyenin en canl ve fedakar amili bulunan ******* ve Rumeli Mdafaai Hukuk heyetlerini kemali samim ve hararetle tebrik eder ve bu tebrikatn bilumum kaza, nevahi ve mahallat heyat idarelerine de iblan rica eylerim efendim.
  Trkiye Byk Millet Meclisi Reisi

  HALDE EDP'E TELGRAF
  18 Austos 1921
  Halide Edip Hanmefendi Hazretlerine
  Garp Cephesi
  Aceledir
  Ordu saflar arasnda vatanmzn mdafaasna fiilen itirak iin iddet-i arzu ile vuku bulan mracaat- vatanperveraneleri orduca memnuniyetle telakki olundu. Hizmet-i fiiliye-yi askeriyyeye kabul ve Garp Cephesine memur edildiinizi tebli ederim. Keyfiyet cephe kumandanlna da i'ar klnd. lk vasta ile cephe karargahna mracaat ve oradan vazifenizin telakki buyurulmas rica olunur.
  Bakumandan
  Mustafa Kemal

  CDD SAVALARA BALANACAINA DAR TELGRAF
  21 Austos 1921
  Garp Cephesi
  ark Cephesi Kumandan Kazm Karabekir Paa Hazretlerine
  Telgrafnz Garp Cephesi karargahnda aldm. Bir da ve bir fedakar kalsa dahi istiklal davamzn devam edecei hakkndaki kanaati layetezelzelin Yunan Ordusu ile meydan muharebesine tututuumuz bir anda taraf devletinizden tekrar ve teyid edilmesi byk inirah kalbi mucip oldu. Harekat askeriye planmz tpk mtalaa buyurduunuz gibi dnlmektedir. Yalnz Ankara garbinde ciddi bir muharebe vermeyi mlahazat umumiyeye nazaran zaruri grmekteyiz. Maahaza kuvvet ve vaziyetimiz dahi gayri msait grlmektedir. Dmanla muharebe temas hasl olmutur. Fevzi, smet Paalarla beraber Garp Cephesi Karargahndan selamlarmz takdim ederiz.
  Bakumandan
  Mustafa Kemal

  SAKARYA MEYDAN SAVAININ KAZANILDIINA DAR
  13 Eyll 1921
  Bat Cephesi Kumandan smet Paann raporunun tamimi.
  13 Eyll sene 337 vaziyetine dair Garp ordusu kumandanlnn raporu bervehiati aynen tamim olunur. (13.9.337)
  Bakumandan Mustafa Kemal
  23 Austos sene 337 denberi devam eden Sakarya Meydan Muharebesi, Trkiye Byk Millet Meclisi ordusunun muzafferiyeti katiyesiyle neticelenmitir. gndenberi devam eden mukabil taarruzumuzun tesiriyle bugn 13 Eyll sene 337 leden evvel btn dman ordusu maluben ve kamilen nehir garbna atlm bulunuyor. Dman bilafasla takip ediyoruz.
  Garp Cephesi Kumandan
  smet

  DMANA TAARRUZA BALANDIINA DAR FRE
  25-26 Austos 1922
  cra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefendiye
  Garp Cephesindeki ordularmz tevfikat Sphaniyeye istinaden Austosun yirmi altnc Cumartesi gn dmana taarruza balayacaktr. Rauf ve Adnan Beyefendilere yazlmtr.
  Bakumandan
  Mustafa Kemal
  cra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefendiye
  1- Harekatmzn mahiyetini dmandan gizlemek maksadyla ifre yazyorum.
  2- Dmann bir senden beri tahkim ve tel rgler ile takviye ettii mevaziden Afyon cenup cephesinde (Kaleciksivrisi, Diltepe, Belentepe, Krcaaslan cenubundaki tepeler) aksam zabitan ve efradmzn cansiperane hcumlar ile zaptolunmutur. Dmann her taraftan muharebe meydanna trenle, otomobil ile ve maiyen celbettii mhim takviye ktaaitle muharebe ge vakte kadar taarruz ve mukabil taarruzlarla bila inkta devam etmitir. Harekat taarruziye yarn dahi devam edecektir.
  Bakumandan
  Mustafa Kemal

  MUKAVELEY MZAYA YETKL OLDUUNA DAR SMET PAAYA GNDERLEN FRE
  10 Ekim 1922
  (Mudanya Konferans)
  Teklif olunan proje zerinde tadil ve tebdili ayan arzu olan noktalarn ve istihsali lazm hususatn teminine son himmet sarf olunduktan sonra inktaa meydan vermeyiniz mukaveleyi imza ediniz. mzanz Meclisin dahi inzimam muvafakati kuvvetini haiz olacaktr. 10.10.38 4:45 ten sonra yazlmtr.
  Bakumandan
  Mustafa Kemal

  CUMHURBAKANLIINA SELMES ZERNE ALINAN TEBRKLERE AIK TEEKKR
  1 Kasm 1923
  Cumhuriyet Riyasetine intihabm mnasebetiyle memeleketin her tarafndan aldm samimane tebrikata ayr ayr cevap yetitirmekte teahhurat olabilmesi ihtimaline binaen umumi olarak alenen takdimi teekkrat eylerim.
  Reisicumhur Gazi
  Mustafa Kemal

  LOZAN'IN YILDNM MNASEBETYLE BAVEKL SMET PAA'YA TEBRK TELGRAFI
  25 Temmuz 1930
  Lozan muahedesini imzaladmz byk gnn erefli hatrasn tebcil, bundan duyduum iftiharlarm takdim eder, ve muhabbetle gzlerinizden perim.
  Reisicumhur
  Gazi Mustafa Kemal

  BALKAN ANLAMASI ZERNE YUNANSTAN CUMHURBAKANININ TEBRKNE VERLEN CEVAP
  11 Kasm 1934
  M. Alexandre Zaimis Hazretleri
  Yunan Reisicumhuru
  Balkan anlama misaknn imzas mnasebetiyle Zat devletlerinin tebriklerini byk bir sevinle aldm. Ve samimiyetle teekkr ederim. Misaki imza eden memleketlerin devlet adamlarnn anlay ve uza grleri mahsul olan bu misak ile Balkanlarda bir skun ve saadet devresi atklarn grmekle bahtiyarm. Asil Yunan milleti ile Trk milleti arasnda mevcut olup btn Balkan milletlerinin birbirleri ile karde olmalar yolunda inkiaf eden dostluun bu vesile ile bir kere daha teeyyt ettiini grmekten sureti mahsusada zevk duymaktaym.
  Gazi Mustafa Kemal
  Trkiye Reisicumhuru

  HATAY'IN BAIMSIZLII DOLAYISIYLA
  27 Ocak 1937
  Dileri Bakannn telgrafna verilen cevap
  Hatay'n varl Cenevre'de tasdik olunurken gndermi olduunuz telgraf aldm. Trk ideal ve iradesinin, milletler arasnda baka bir ufuk aarak tecelli ettirdii bu baar mnasebetiyle kymetli almanzn yksek deerini bir kere daha takdir ettim. Sizi ve gayretli murahhas arkadalar tebrik ederim.
  K. Atatrk

  HATAY MLLET MECLS RES ABDLGAN TRKMENN TELGRAFINA VERLEN CEVAP
  7 Eyll 1938
  Hatay Millet Meclisi Reisi
  B. Abdlgani Trkmen
  Antakya
  Hatay Millet Meclisinin ve temsil ettii Hatay halknn hakkmdaki gzel duygularn bildiren telgrafnzdan pek mtehassis oldum. Hatay Millet Meclisine balad mhim vazifede muvaffakiyetler ve Hatay halkna yeni idare altnda saadetler dilerim.
  K. Atatrk

  ATATRKN baz telgraf yazmalar

 6. #6
  MaHLaS
  Misafir

  Standart

  baka reimlerde ekleyecem

 7. #7
  First Person Shooter ant0ny0 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  03.12.2006
  Bulunduu yer
  eskisehir
  Mesajlar
  353

  Standart

  Atatrk'n bendeki yeri anlatlamaz , ama byle bir keye smayacak kadar ok mhim bir yerde olduunu belirtmek istiyorum....ok gzel eyler grdm burada , daha nce bilmediim , belkide merak edip aratrmadm ok ey varm , bir kez daha bizlere hatrlattn....


  yiki Sen vardn ATA'm...

 8. #8
  Br0ke
  Misafir

  Standart

  Cok iyi yapmssn talat 23 nisanda unon olarak bseyler yapmalyz bana kalrsa unon ve guld logolarn 23 nsanda turk bayrag yapalm

  Ayrca boyle b kosennde Ataturk gb bana gore gelms gecms en buyuk ldere yaksmayacagn daha farkl ve daha gens b koseye sahp olmasn dilerim.Boyle b kosenn olmasnda yardmlarm asla esrgemem.Hersey le lgeleneblrm sennle beraber...Ataturk e uzanan eller krlsn !!!!

 9. #9
  MaHLaS
  Misafir

  Standart

  ben elimden geldiince bu we benzeri konular aarak bu forumu inceleyenlerin iindeki ATATRK sewgisini bir nebze olsun artrabilirsem ne mutlu bana

 10. #10

 11. #11
  Br0ke
  Misafir

  Standart

  Guzelms cronos eyw

 12. #12
  SoNHaCK3R
  Misafir

  Standart

  ok Gzel Paylam in Tek.

 13. #13
  SoNHaCK3R
  Misafir

  Standart

  [url=http://imageshack.us:a8e8d][/url:a8e8d]

 14. #14
  LoRD_YaRKaN
  Misafir

  Standart

  hepinizin eline salk yaasn ATATRK

 15. #15

  Standart

  "NE MUTLU TRKM DYENE"

 16. #16
  ihsan
  Misafir

  Standart

  gerekten ok gzel olmu kendimi atatrk n yannda hissettim

 17. #17
  Trawler
  Misafir

  Standart

  Benim modlardan bir ricam olacak; Bu bal acaba sabitliyebilir miyiz ?
  __________________________________________________ ___________


  Teekkrler Saolun

 18. #18
  Ka-Boom
  Misafir

  Standart

  arkadalar her trk sitesinde olmas gereken bisi cok gzel olmus ellerinize saglkta ama bence diger ana baslg altnda olmamal ek basna b ana baslk olsa daha iyi olur

 19. #19
  V.I.P. prototype - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  20.05.2008
  Bulunduu yer
  Konya
  Mesajlar
  522

  Standart

  enmedim okudum hepsini... Teekkrler, ATA'mn yeri apayr bu forumda...
  Yine geldim.

 20. #20

  Standart

  aslnda bu ksenin bir blm olmas lazm atatrk sevgisi 1 konuya smaz

Toplam 2 Sayfadan 1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. ATATRK
  Konuyu Aan: xorhunx, Forum: Off-Topic Dier.
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 18-08-2007, 08:51 AM

Bu Konu in Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •