Toplam 4 sonutan 1 ile 4 arasndakiler gsteriliyor.

Konu: DNYA ARHDNEN LKLER

 1. #1
  xorhunx
  Misafir

  Standart DNYA ARHDNEN LKLER

  Sipahi rgt ilk kez Orhan Gazi dneminde kuruldu.

  lk nfus saym II.Mahmut zamannda yaplmtr.

  Osmanl Devleti'nde toplam 36 kii padiahlk yapmtr.

  III.Osman zamannda hi ayaklanma ve sava olmam sadece byk yangnlar kmtr.

  Hz.Muhammed'in(s.a.) ilk diblomatik baars Hudeybiye Antlamas'dr.

  Osmanl Devleti'nde en fazla padiah ismi Mehmet'tir.

  Osmanl dneminde ilk denizalty brahim Efendi yapmtr.

  lk vezirlik sistemi Abbasiler tarafndan oluturulmutur.

  Osmanl Devleti padiahlarndan piyanist olan ilk ve tek patiah V.Murat'tr.

  kta sistemi ilk defa Hz.mer zamannda uygulanmtr.

  lk Safevi padiah ah smail'dir.

  Osmanl Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim'dir.

  Tarihte ilk ** kolonileri yonlar tarafnda oluturulmutur.

  Balkanlar II.Kosova sava ile ilk kez Trk yurdu olmutur.

  lk anayasay Babiller oluturmutur.

  Osmanl Devleti'nde ilk tershane Yldrm Bayezid devrinde Gelibolu'da oluturulmutur.

  Sivil Savunma tekilat ilk olarak I.Dnya Sava esnasnda oluturulmutur.

  Orta Dou'ya 4 kez Hal Seferi dzenlenmitir.

  Mslmanlarla Trkler ilk kez 4 Halife devrinde karlamtr.

  Osmanl Devleti'nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmtr.

  lk bte Tarhuncu Ahmet Paa tarafndan dzenlenmitir.

  lk Trk amiral aka Bey'dir.

  lk Trk deniz savan aka Bey yapmtr.

  Osmanl Devleti'nde ilk divan Orhan Bey dneminde kurulmutur.

  Osmanl Devleti'nin toprak kaybettii ilk antlama Karlofa'dr.

  lk slam devletinin temelleri Mekke'de atlmtr.

  lk anayasamz 1876'daki I.Merutiyet Anayasasdr.

  Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini ykmtr.

  Yldrm Bayezid yldrm lakabn Nibolu Sava'na almtr.

  Osmanl Devleti ilk deniz sava Venedikler'le yapmtr.

  Atatrk'e gazi ve maraallik nvan Sakarya Sava'ndan sonra verilmitir.

  Osmanl Devleti'nin son halifesi Abdlmecid'tir.

  Drt ilemi ilk kez Smer'ler bulmutur.

  Tarihte bilinen ilk byk ve dzenli orduyu Akadlar kurmutur.

  Tarihdeki ilk yazl antlama Kade'tir.

  Paray ilk kez Lidyal'lar bulmutur.

  Msrl'lar Hiyogralif Yazsn kullanmtr.

  *******'ya yazy ilk getirenler Asurlar'dr.

  Miladi takvimi Msrl'lar oluturtu,Romal'lar gelitirdi.

  Tarihte ilk demokrasi rneini Yunanl'lar uygulamtr.

  Ar Da'nn eski ad Ararat'tr. Ykseklii ise 5135km'dir.

  T.C.'de ilk general Fevzi akmak'tr.

  Trkler'in ilk kulland takvim 12 hayvanl Trk takvimidir.

  Yerleik hayata geen ilk Trk kavmi Uygurlar'dr.

  Osmanl Devleti ilk borcu Krm Sava srasnda ngiltere'den almtr.

  ******* Hisar Yldrm B.tarafndan, Rumeli Hisar Fatih Sultan Mehmet tarafndan yaptrlmtr.

  Musevilik'i resmi din olarak kabul eden ilk Trk devleti Hazarlar'dr.

  Osmanl padiahlarnn tahta geerken datt paraya "Cls" denir.

  ehid edilen ilk Osmanl patiah Gen Osman'dr.

  Osmanl Devleti'nde en fazla patiahl K.Sultan Sleyman yapmtr.(46)

  lk Osmanl paras Osman Bey,ilk gm para Orhan Bey,ilk altn para,Fatih Sultan Mehmet bastrmtr.

  Karikatrn domasn "Daumier" salamtr.

  Osmanl Devleti,ua ilk kez birinci dnya savanda kullanmtr.

  lk kez Rumeliye gei impe Kale'sinin alnmasyla gereklemitir.

  Karlofa ant.ile balyan gerileme Ya ant.ile son bulmutur.

  Fransz ihtilali ile ortaya kan ilk isyan, Srp isyandr.

  Osmanl Devleti'nden en son ayrlan millet Arnavutlar'dr.

  Yunanllar Edirne ant.ile ,Srplar da Berlin ant. ile bamsz olmulardr.

  Reform ilk kez Almanya'da,Rnesans ise talya'da ortaya kmtr.

  lk posta tekilat Lale devri'nde oluturuldu.

  lk itfaiye tekilat Lale devri'nde oluturuldu.

  lk kat fabrikas Lale devri'nde Yalova'da ald.

  Matbaa lkemize ilk kez Lale devri'nde gelmitir.

  lk iek as Lale devri'nde yapld.

  lk kuma fabrikas Lale devri'nde stanbul'da ald.

  Sudak Deniz Seferi ilk deniz ar seferidir.

  Tarihte Trk adnda kurulan ilk devleti Gktrk'lerdir.

  Tarihteki ilk Trk devleti Hunlar'dr.

  Miryekefelon Sava ile ******* Trkler'in anavatan olmutur.

  Osmanl Devleti'nin Afrika'da kaybettii ilk toprak paras Cezayir'dir.

  Osmanl Devleti'nin Afrika'da kaybettii en son toprak paras Traplusgarp'tr.

  Halifelik Osmanl'ya ilk kez Ridaniye Sava'ndan sonra gemitir.

  stanbul feth edilmeden nce 16 kez kuatlm fakat alnamamtr.

  llere ilk kez vali gnderilme II.Mahmut zamannda balamtr.

  lk nfus saym II.Mahmut zamannda yaplmtr.

  Musadere usulu ilk kez II.Mahmut zamannda kaldrlmtr.

  Ege Blgesi'nde en uzun kylara sahip ilimiz Mula'dr.

  Avrupa'nn en uzun Volga'dr.

  Dnyamza en yakn gezegen Mars'tr.(en yakn gk cismi ise aydr)

  En byk gezegen Jpiter'dir.

  Dnya'nn en az ya alan ktas Avusturalya'dr.

  Dnya'nn en tuzlu denizi Lut Gl'dr.

  Dnya'nn en byk gldenizi Hazar Gl'dr.

  Karadeniz'in en yksek da Kakar Da'dr.

  Takmr ilk defa Zonguldak'ta karlmtr.

  Dnya'nn en derin gl Baykal Gl'dr.

  Deniz yzeyinden derinlii en fazla olan gl ise Lut Gl'dr.

  Dnya'nn en yksek gl ise Titicaca Gl'dr.

  Yerleik hayatn mmkn olmad tek kta Antartika'dr.

  Trkiye'de petrol arama almalar ilk defa skenderun'da yaplmtr.

  Trkiye'nin en zengin boksit yataklar Seydiehir'de bulunur.

  Dnya'nn en kk adas Antartika'dr.

  Trkiye'de heyelan en ok k mevsiminde grlr.

  Trkiye'nin dousu ile bats arasnda 76 dakikalk zaman fark vardr.

  Trkiye'nin ilk turistik yerleim yeri eme'dir.

  Kmes hayvancl en ok Marmara Blgesi'de farkldr.

  Balkanlarn en byk gl kodra'dr.

  Doada en ok bulunan element silisyumdur.

  Trkiye'nin en dou ucunda Idr ili bulunur.

  Deniz seviyesinden en alak akarsu eria Irma'dr.

  Trk devletleri arasnda altnn en fazla karld yer zbekiastan'tr.

  Trkiye'nin ay yetitirilen tek yresi D.Karadeniz'dir.

  Trkiye'de rzgarn en etkili olduu yer *******'dur.

  Trkiye'nin en az g veren blgesi Marmara Blgesidir.

  Gnee en uzak gezegen Pluton'tur.

  Trkiye'de en fazla elma *******'da retilir.

  Trkiye'nin en az ormana sahip blgesi G.******* Blgesi'dir.

  ******* Blgesi'nin en yksek yeri Erciyes Da'dr.

  Dnya zerinde izgisel hzn en fazla oldupu yer Ekvator'dur.

  Ulam yaplabilinen tek akarsuyumuz Bartn ay'dr.

  lkemizde ilk dokuma fabrikas Nazillli'de almtr.

  lkemizde ilk eker fabrikas Uak'ta almtr.

  lkemizde ilk demir-elik fabrikas Karabk'de almtr.

  Dnyamza en yakn gk cismi Ay'dr.

  Dnya kalay retiminde Malezya ilk srada yer alr.

  Kays,fndk,ay retiminde lkemiz ilk srada yer alr.

  Dnya bor rezervlerin %70'i lkemizde yer alr.

  lkemizde ipek bcekcilii en fazla Marmara Blgesi'nde yaplr.

  Trkiye'nin en fazla kara snr Suriye ile(877),en az kara snr ise Nahvan iledir(10)

  Ege kylar en uzun kymzdr.

  lkemizin en byk gl Van Gl'dr.

  lkemizde 15 adet bykehir,38.000'de ky mevcuttur.

  Dnya'nn en scak yeri de-ti Lut l'nde llmtr.

  Dnyann en byk adas Okyanusya Adas'dr.

  Dnyann en byk akarsuyu, Amazondur.

  Dnyann en uzun akarsuyu,Missisippi'dir.

  Trkiye'nin en uzun akarsuyu,Kzlrmak'tr.

  Dnyann en byk karater gl, Issk Gl'dr.(Krgzistan)

  Dnyann en tuzlu denizi Kzldeniz'dir.

  Dnyann ilk haritas nl Trk denizci Piri Reis tarafndan izilmitir.

  Dnyann yzlm 510milyon kio metre karedir. 361milyon kilometre
  karesi,denizlerden 149milyon kio metre karesi karalarla kapldr.

  Yerkabuunun en yksek noktas Himalaya Dalar'nn stndeki Everest Tepesi'dir.

  En derin okyanus ukuru Guam ukuru'dur.

  Karalar zerindeki en derin yer,Filistin'deki Gor ukuru'dur.

  Yeryznn %71'i deniz,%29'u kara(K.Y.K.%39 kara,%61 deniz G.Y.K.%19 kara,%81 deniz)ile kapldr.

  Ktalarn bykten ke sralan yledir: Asya,Afrika,K.Amerika,G.Amerika,Antartika Avrupa Avusturalya
  Ortalama ykseltisi en fazla olan kta Antartika'dr.

  Okyanuslar bykten ke yle sralanr: B.Okyanus(Pasifik),Atlas Okyanus'u,Hint Okyanusu...

  lkel ya***** palezoik zamanda balamtr.

  Zonguldak kmr yataklar birinci zamanda olumutr.

  kinci zamanda ktalar biribirilerinden ayrlmtr.

  Yksek dalar nc zamanda olumutur.

  Alp Sra Dalar',Ege Denizi nc zamanda olumutur.

  .kale ve istanbul boazlar drdnc zamanda olumutur.

  lk posta tekilat ranl'lar tarafndan kurulmutur.

  Tarihte ilk yazy Smer'ler kullanmtr.

  Dnya'da ilk baraj Sebe Devleti tarfndan yaptrlmtr.(Yemen)

  lk kalp nakli Christan Bernard tarafndan yaplmtr.

  Trkiye'de ilk ak kalp ameliyatn Siyami Ersek yapmtr.

  Solunum yetmezlii ilk olarak beyni etkiler.

  En tehlikeli kanama atardamar kanamasdr.

  Bir insan havaszla en fazla 4-6 dakika arasnda dayanabilir.

  Nakli en zor organmz Karacier'dir(abuk donar)

  Dnyada bilinen ilk kilise Hatay'daki Senpiyer Kilisesi'dir.

  *******'da kurulan ilk tarikat Baba shak'n kurduu Babailik Tarikat'dr.

  lk medrese,1327'de Orhan Bey zamannda znik'te almtr.

  Trk Edebiyat'nn en eski yazl kaynaklar Orhun Yaztlar'dr.

  lk bireysel zeka testi 1905'te Fransz Binet ile Simon tarafndan uygulanmtr.

  Trk tarihinde ilk medrese Karahanl'lar zamannda yaplmtr.

  Trke'yi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet adam Karamanolu
  Mehmet Bey'dir.(13Mays1277)

  Dnyada en fazla konuulan diller srasyla yledir:ince,Hinte,ngilizce,spanyolca ve Trke'dir.

  Kendi resmini en ok yapan ressam,Hollandal Remrant'tr.

  nsan tenini en iyi yapan ressam,Belikal Rubens'tir.

  Mzecilikle ilgili ilk giriim Damat Ferit(1830)tarafndan balatlmtr.

  stanbul'daki ilk byk Osmanl yaps Eyp Sultan Camii'dir.

  Kalbi en ayrntl izen ressam Leonardo Da Vinci'dir.

  Kabe'nin mimar Hz.brahim'dir.

  lk Osmanl saray Bursa'da yaplmtr.

  Bilinen en eski beste Melagari Abdlkadir'e aittir.

  Final Fantasy tamamen bilgisayar teknolojisi ile yaplm ilk filmdir.

  nl Mona Lisa resmi Lor Mzesi'nde bulunmaktadr.(Fransa)

  ener en'in barolde oynad ilk film Namuslu'dur.

  stanbul'un fethinden sonra ilk saray Bayezid Meydan'nda yapld.

  *******'ya konser turnesi yapan ilk pop sanat Erol Bykbur'tur.

  Trkiye'de kabare tiyatrosunun ilk ncs Haldun Taner'dir.

  Msr Piramitlerinin en by Keops'tur.

  Sinema tarimizde en ok bilet satan film"Rzgar Gibi Geti"filmidir.

  Trkiye'de en byk arkolji kaz alan atalhyk'tr.

  Dnyada ilk gzellik yarmasnn yapld yer Ayazma'dr.(.Kale)

  Trk sinema tarihinde ilk uluslarars dl alan ilk film Susuz Yaz'dr.

  lk Trk filmi Fuat Uzknay tarafndan yapld.

  Yurt dnda plak kayd yapan ilk Trk orkestra efi Hikmet imek'tir.

  Trkiye'de ilk ekilen belgesel Ayastefonos'taki Rus Abidesi'nin ykldr.(1914)

  Kanun adk saz ilk defa Farabi tarafndan bulundu.

  dil Biret ilk ve en gen Trk piyanistidir.

  Dnyann en pahal sualt filmi Water Woult'tur.(Su Dnyas)

  Uzaydan grlen tek insan yapt in Seddi'dir.

  Atatrk'n ilk heykeli Glhane Park'nda dikilmitir.(st.)

  lk Mslman mzikolog El-Kindi'dir.

  lk fotoraf J,Nicephore Niepce tarafndan ekilmitir.

  lk posta pulu 1840'da ngiltere'de sata sunulmutur.

  Trkiye'nin ilk uydu kenti Baheehir'dir.

  Eyeri ilk kullanan medeniyet skitler'dir.

  lk uan insan Hazerfen Ahmet elebi'dir.

  Trkiye'de ilk milletvekili seimleri I.Merutiyet'de yapld.

  lk insan haklar beyannamesi 15 Temmuz 1789'da Fransa'da yaylanmtr.

  Aya ilk ayak basan insan Neil Amstrong'tur.

  lk nobel dln Almanya kazand.

  Trkiye'de ilk uak fabrikas Kayseri'de ald.

  Doadaki canllar iinde erkei doum yapan tek hayvan denizatdr.

  Kelaynak kular lkemizde sadece Urfa'nn Birecik ilesinde bulunur.

  En ilek kara snrmz Yunanistan snrdr.

  Uzaya kan ilk kadn Rus Valentino Kreskivo'dur.

  Trkiye'de ldrlen ilk babakan Nihat Erim'dir.

  Everest Tepesi'ne trmanan ilk dac Edmunt Hillary'dir.

  Trkiye'de ilk ngilizce gazete Billur elik tarafndan karlmtr.

  Trkiye'nin ilk haber spikeri Zafer Cilasun'dur.

  Mallarda kalite arayan ilk millet Trkler'dir.

  Trkiye darya ilk olarak G.Kore'ye asker gndermitir.

  Trkiye'nin en eski ehri Hakkari'dir.

  Trkiye'de takmrn ilk defa Uzun Mehmet bulmutur.

  Cumhuriyer hkmetinin ilk salk bakan Adnan Advar'dr.

  Ay yl esasl tek takvim Hicri takvimdir.

  Hristiyanl kabul eden ilk kafkas kavmi Grcler'dir.

  Yeryznde yaplan ilk mabet bina Kabe'dir.

  lk Osmanl kads Karamanl Mustafa Fakih'dir.

  Trkiye'nin ilk diyanet ileri bakan Rfat Breki'dir.

  Mslmanlar'n mslman olmayanlarla yapt ilk sava,Bedir Sava'dr.

  Trkler'in en eski dini Totemcilik'tir.

  slam tarihinde ayrln balad ilk sava Sffin Sava'dr.

  lk kalemi yapan peygamber Hz.dris'idr,ilk saati yapan peygamber ise
  Hz.Yusuf'tur.

  lk cuma namaz Ranuna Vadisi'nde klnmtr.

  Mezhepler ilk olarak Kerbela Vakas'ndan sonra ortaya kmtr.

  Hrstiyanlk dini Roma Devleti snrlar iinde domutur.

  Kur-an- Kerim'in ilk suresi Fatiha,en ksa suresi ise,Kevser Suresi'idir.

  slam tarihinde ina edilen ilk mescid Kba Mescidi'idir.

  Trkiye'nin en kalabalk mezarl stanbul Karacaahmet Mezal'dr.

  Gm en ok Meksika'da retilir.

  Konya Trkiye'nin en uzun karayolu ana sahiptir.

  Sanayi devrimi ilk kez ngiltere'de balad.

  Trkiye Byk Millet Meclisi'nin ilk bakan M.Kemal'dir.

  Trkiye'de bask tekniini ilk kez brahim Mteferrika kurmutur.

  lk TSE belgesi Yldrm Bayezid devrinde karlmtr.

  Dnyann en az yzlmne sahip lkesi Vatikan'dr.

  Trkiye'nin en yksek minaresi Selimiye Camisinde bulunur.

  Everest'e trmanan ilk Trk dac Nasuh Mahruki'dir.

  Nobel tp dln ilk kez Almanya kazanmtr.

  Uak ilk olarak ABD'de kullanlmaya balanmtr.

  Susuzlua en fazla dayanabilen hayvan devedir.

  Ala en fazla dayanabilen hayvan kablumbaadr.

  Trkiye Cumhuriyeti devletini ilk kabul eden devlet Ermenistan'dr.

  Not: Alntdr...
  (umarm fayadl oluordur

 2. #2
  SagoPa
  Misafir

  Standart

  bu ne oku oku bitmio yaw :-D

 3. #3

  Standart

  emee sayg gzel paylam

 4. #4
  Forum LvL 1 - 20 kobra852 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  22.05.2007
  Bulunduu yer
  MiMaRObA
  Mesajlar
  55

  Standart

  Tek Kelime Sper..!! Gzel Paylam

Benzer Konular

 1. dnya dillerinde seni sewiyorum
  Konuyu Aan: MaHLaS, Forum: Off-Topic Dier.
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 06-07-2007, 08:55 PM

Bu Konu in Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •