Toplam 5 sonutan 1 ile 5 arasndakiler gsteriliyor.

Konu: ARKADALAR YEN MESLEK OLAYI HEREY

 1. #1
  xorhunx
  Misafir

  Standart ARKADALAR YEN MESLEK OLAYI HEREY

  Arkadalar yeni kervan thief we hunetr olaylarn gzellikle hazrladm(alnt ksmda war)


  L mcadeLe derLemesi ;

  pekyoLu'nda ** zerine 3 tane mesLek tremitir . Her mesLek kendine ait atraksiyon ve avantajLara sahiptir, ve kuLLancLar zgrce mesLekLerini seebiLirLer .. Tccar , Avc , Hrsz ..

  L mcadeLe sisteminin reniLmesi ;

  L mcadeLede seebiLeceiniz mesLekLer aadadr ..

  Tccar, kervanLardan kr eLde eder .. Avc, hrszLar Ldrr ve tccarLar korur .. Hrsz, tccarLar soyar ve avcLar Ldrr ..  TccarLar ; Kervan srasnda merkezi roL oynarLar, maLLarn sirkLasyonunu saLarLar ve avcLarLa kervanLa iLgiLi anLaabiLirLer ..

  AvcLar ; OyuncuLar korurLar, ve oyun kuraLLarna kar oLan durumLarda adaLeti saLarLar ..

  HrszLar ; DierLerinin farknda oLmazLar, ktLkLere hizmet ederLer, onLar koLayca para kazanmak iin tccarLardan aLdkLar maLLar satarLar ..

  GuiLdLer :

  Eer tccar, avc ya da hrsz oLmak istiyorsanz, mesLeki guiLdLere girmeLisiniz .. GuiLdLer mesLekLerLe iLgiLi aktiviteLeri kontroL edebiLeceiniz yerLerdir, mesLeki aktiviteLeri kontroL ve idare ederLer ..

  1. NasL MesLeki GuiLde KatLrm ?
  1.1 Tccar ve avcLar, her ehirde buLunan tccar ve avc guiLdLerinden sorumLu Npc'LerLe grerek guiLde katLabiLirLer ..
  1.2 HrszLar, Bandit ehrindeki hrsz guiLdinden sorumLu Npc iLe grerek guiLde katLabiLirLer .. Bandit ehrine gitmek iin, Jangan'daki Yumi the Gisaeng, ya da ConstantinopLe'daki Cartino the soldier isimLi Npc'LerLe konuuLmas gerekiyor ..

  2. GuiLde Giri KouLLar :
  2.1 Karakter LvL 20 ya da daha yksek oLmaL ..
  2.2 Dier mesLeki guiLdLere ye oLunmamaL ..
  2.3 GuiLde katLrken, LvLa gre deien miktarLarda goLd denmeLi ..
  2.4 Baka bir mesLee geeceiniz zaman daha nce meguL oLduunuz mesLekLe iLgiLi tm rekor ve puanLarnz siLinecektir ..

  3. MesLeki GuiLdten AyrLma :
  3.1 MesLeki kyafeti giymeden, mesLeki guiLdten sorumLu Npc iLe grerek guiLdi terkedebiLirsiniz ..
  3.2 MesLek iin kuLLandnz isim, maLum guiLdten siLinecektir ..
  3.3 MesLeki guiLdten ayrLdktan sonra 7 gn sreyLe hibir guiLde kayt yaptrLamaz ..
  3.4 AyrLdnz guiLdLe iLgiLi tm puanLarnz siLinecektir ..

  GuiLd Rumuzu ( MesLek srasnda kuLLanLacak oLan isim ) :

  MesLeki aktiviteLer srasnda karakterinizin zerinde grnecek oLan isimdir .. MesLeki aktiviteLer, zerinizde mesLek kyafeti varken yaptnz tm iLeri kapsar .. MesLek yapmak iin guiLd ismine sahip oLmanz gerekmektedir ..

  1. NasL GuiLd Rumuzu ALabiLirim ?
  1.1 GuiLdLe iLgiLi Npc iLe grp [ Create Nickname ] seeneini tkLayn ..
  1.2 Oyuncunun kendi rumuzunu, ya da o guiLde daha nce kaydediLmi oLan dier rumuzLar kuLLanmas mmkn deiLdir ..
  1.3 NormaL rumuz oLuturma kuraLLarndan fark oLmayarak, maksimum 6 HanguL harfi ya da 12 Latin aLfabesi harfi kuLLanmak mmkn oLacaktr ..

  2. Rumuz Deitirme / SiLme :
  2.1 GuiLdten sorumLu Npc iLe, mesLeki kyafet zerinizde deiLken grmeLisiniz ..
  2.2 sim deiikLii/siLinmesi iin karakter LvLna gre deien miktarda deme yapmanz gerekiyor ..
  2.3 sim normaL karakterin isminden farkL, ve daha nce bakas tarafndan seiLmemi bir isim oLmaL ..
  2.4 GuiLdten ayrLdnz zaman, isminiz guiLdten siLinir ve bir daha kuLLanLamaz ..

  3. Rumuz kuraLLar :
  3.1 YLdz iareti ( * ) ieren, ve karakterin normaL ismini anmsatacak ekiLde oLamaz ..
  3.2 MesLeki rumuzu kuLLanrken, zeL mesaj(whisper), not yoLLayamaz, arkada Listesine kimseyi ekLeyemezsiniz ..
  3.3 MesLeki rumuzu kuLLanrken, parti penceresinde,parti sohbetinde, geneL sohbette, parti eLeme Listesinde ve hedef Listesinde bu isminiz grnecek ..
  3.4 MesLeki rumuzu kuLLanrken, guiLd sohbetinde, birLik sohbetinde, guiLd penceresinde ve gLobaL mesaj yoLLadnzda karakterinizin normaL rumuzu grnecek ..
  3.5 MesLeki rumuzu kuLLanrken, iinde buLunduunuz guiLdin ismi grnmeyecek ..

  MesLek KyafetLeri :
  Tccar, avc ve hrsz kendi mesLeine ait guiLdten sorumLu Npc'den mesLek kyafeti satn aLabiLir .. MesLek aktiviteLerine katLabiLmek iin mesLek kyafeti giyiLmesi gerekLidir .. Her mesLeki kyafet, giyen kiiye zeL stat puan ekLer ( int +1 ya da str +1 ) ..

  1. MesLek KyafetLerinin GiyiLmesi :
  1.1 Karakter penceresinde, mesLek kyafetinin konuLmas gereken yere konuLur ..
  1.2 Kyafeti giymeden nce guiLd rumuzunu kaydetmeniz gerekir .. Kyafet sadece ehrLerde giyilebiLir ..
  1.3 Parti ierisindeyken kyafetin giyiLmesi mmkn oLmayacaktr ..
  1.4 Kyafeti giydiiniz zaman, buLunduunuz ehrin portaL noktasna nLanacaksnz ..
  1.5 MesLek LvLna gre giyiLebiLecek mesLek kyafetLeri deiikLik gsterir ..

  2. MesLek KyafetLerinin karLmas :
  2.1 MesLek kyafetLeri sadece ehirLerde karLabiLir ..
  2.2 Parti ierisindeyken kyafetin karLmas mmkn oLmayacaktr ..
  2.3 Kyafeti kardnz zaman, buLunduunuz ehrin portaL noktasna nLanacaksnz ..

  3. MesLek Kyafeti eitLeri :
  3.1 MesLek kyafetLeri her farkL mesLek grubuna ve her snfn byseL deerLerine gre zeka ve dayankLLk oLarak katagorize ediLmitir ..

  TCCARLAR

  pek YoLu’nda tccarLar ** asndan anahtar roL oynarLar .. ** sayesinde bir servet yapabiLirLer .. Fakat gzLeri tccarn kervan maLLarnda oLan kiiLerin hedefi durumundadrLar .. AvcLarLa kendiLerini bu tehLikeLerden korumas zerine anLarLar ..

  Tccar OLabiLmek in

  Karakter Lv 20 ve zeri oLduu zaman, tccar guiLdinden sorumLu Npc iLe grLp mesLek kyafeti satn aLnr ve giyiLir ..

  MesLeki aktivite yapabiLmek iin Lv 20 oLunmas gerekir .
  Her ehirde buLunan mesLek guiLdinden sorumLu Npc iLe grp, guiLde kayt yaptrLmas gerekir ..
  Ayn Npc iLe konuup, mesLeki rumuzun seiLmesi gerekir ..
  MesLek aktivitesi iin, mesLek kyafeti aLnp giyiLmesi gerekir ..

  Tccar AktiviteLeri
  1. GuiLde katL, mesLek rumuzu oLutur, mesLek kyafetini giy.
  2. Her ehirde buLunan, binek;kervan arac satan Npc’den istediiniz ekiLde tama arac satn aLn ..
  3. Dier tccar ve(ya) avcLarLa parti kurun ..
  4. Satn aLdnz kervan aracnz karp, maL ykLeyin ..
  5. Dier tccarLar ve(ya) avcLarLa yoLcuLua baLayn ..
  6. ALdnz maLLar dier ehrLere ya da ** noktaLarna uLap kazan eLde edin ..

  Tccar DereceLeri & Deneyim PuanLar

  Ne kadar fazLa ** yaparsanz, o kadar ok kazancnz oLur .. KazanLan deneyim puan tccarn mesLek derecesine gre deiir .. TccarLar iin 7 farkL derece vardr ve tccar 7. derece oLsada deneyim puan kazanmaya devam eder ..
  Yksek dereceLi hrszLar kendiLerini mesLek tespit skiLLerinden ( iLeride ekLenecek bir skiLL ) korumaya yneLik kyafetLer giyebiLirLer ..

  Aadaki durumLarda tccar deneyim puan kazanabiLir ..
  1. Her kervan sonras maLLarn sattnda,
  2. Partideki avcnn her oyuncu ya da Npc hrsz Ldrdnde,
  3. Tccar oyuncu ya da Npc hrsz tarafndan LdrLdnde bir miktar mesLek deneyim puan kaybeder ..

  MesLek AktiviteLeri & DereceLer
  Her mesLek ii yapLdnda, yapLan miktar tanmLanr ve kazan beLirLenir ..MesLek derecesi i miktarnn beLirLenmesinde roL oynar, bu mesLek guiLdinden sorumLu Npc’den ve SiLkroad onLine resmi sitesinden* kontroL ediLebiLir ..
  Tccar ve avc partisinde baarL tamamLanan her ** sonras bir miktar ekstra kr avcLarn fonuna aktarLr .. HrszLar aLdkLar maLLar satarken, bir miktar ( vergi benzeri ) kesintiye urar ..

  1. Tccar Aidat
  1.1* Tccar, dier bir ehirden tad maLLar* uLat ehirde sattnda tad maLLarn dnda ekstra kazan eLde eder ..
  1.2 Baka bir ekstra kazanmda, avc guiLdine ba oLarak yoLLanr ..

  2. MesLek DereceLeri
  MesLek dereceLeri dnem ierisindeki mesLek aktiviteLer, mesLeki derece ve yapLan baLa aLakaL oLarak deiecektir .. Listeye oyunda sorumLu guiLd Npc’den ya da SiLkroad onLine resmi sitesinden uLaLabiLinir* ( her hafta update ediLir )..

  * AVCILAR

  AvcLar pek YoLu’nda tccarLar hrszLara kar koruyup, tccar grupLarnn gvenLi ekiLde ** yapabiLmeLerini saLamak zere pek YoLu’nda buLunurLar ..


  Avc OLabiLmek in

  Karakter Lv 20 ve zeri oLduu zaman, avc guiLdinden sorumLu Npc iLe grLp mesLek kyafeti satn aLnr ve giyiLir ..

  MesLeki aktivite yapabiLmek iin Lv 20 oLunmas gerekir .
  Her ehirde buLunan mesLek guiLdinden sorumLu Npc iLe grp, guiLde kayt yaptrLmas gerekir ..
  Ayn Npc iLe konuup, mesLeki rumuzun seiLmesi gerekir ..
  MesLek aktivitesi iin, mesLek kyafeti aLnp giyiLmesi gerekir ..

  Avc AktiviteLeri

  1. Avc guiLdine katLn, kendinize mesLek iin isim sein, ve mesLek kyafetinizi giyin ..
  2. TccarLarLa parti kurun ..
  3. TccarLar ** srasnda oyuncu ve Npc hrszLardan koruyun ..
  4. BaaryLa tamamLanan ** sonrasnda tccar maLLarn satarken avc krdan pay aLr ..

  Avc DereceLeri & Deneyim PuanLar

  Ne kadar fazLa tccara yardmc oLursanz, o kadar ok kazancnz oLur .. KazanLan deneyim puan avcnn mesLek derecesine gre deiir .. AvcLar iin 7 farkL derece vardr ve avc 7. derece oLsada deneyim puan kazanmaya devam eder ..
  Yksek dereceLi hrszLar kendiLerini mesLek tespit skiLLerinden ( iLeride ekLenecek bir skiLL ) korumaya yneLik kyafetLer giyebiLirLer ..

  Aadaki durumLarda avc deneyim puan kazanabiLir ..
  1. Her kervan sonras, partide buLunan tccar maLLarn sattnda,
  2. Her oyuncu ya da Npc hrsz Ldrdnde,
  3. Avc, oyuncu ya da Npc hrsz tarafndan LdrLdnde bir miktar mesLek deneyim puan kaybeder ..


  MesLek AktiviteLeri & DereceLer
  Her mesLek ii yapLdnda, yapLan miktar tanmLanr ve kazan beLirLenir ..MesLek derecesi i miktarnn beLirLenmesinde roL oynar, bu mesLek guiLdinden sorumLu Npc’den ve SiLkroad onLine resmi sitesinden* kontroL ediLebiLir ..
  Tccar ve avc partisinde baarL tamamLanan her ** sonras bir miktar ekstra kr avcLarn fonuna aktarLr .. HrszLar aLdkLar maLLar satarken, bir miktar ( vergi benzeri ) kesintiye urar ..

  1. Avc Mkfat
  1.1 Avc aidat, avcnn derecesine gre her hafta denir ..
  1.2 Her haftaLk bakmn ardndan aidatLar yeniLenir ..

  2. MesLek DereceLeri
  MesLek dereceLeri dnem ierisindeki mesLek aktiviteLer, mesLeki derece ve yapLan baLa aLakaL oLarak deiecektir .. Listeye oyunda sorumLu guiLd Npc’den ya da SiLkroad onLine resmi sitesinden uLaLabiLinir* ( her hafta update ediLir )..

  HIRSIZLAR
  BakaLar umurunda oLmayan, yamaLamaktan zevk aLan kiiLerdir .. Hrsz para kazanmak iin tccarLar soyar .. Fakat bunu, dL kazanmak isteyen avcLarn tehdidi iinde gerekLetirir ..

  Hrsz OLabiLmek in

  Karakter Lv 20 ve zeri oLduu zaman, avc guiLdinden sorumLu Npc iLe grLp mesLek kyafeti satn aLnr ve giyiLir ..

  MesLeki aktivite yapabiLmek iin Lv 20 oLunmas gerekir .
  Her ehirde buLunan mesLek guiLdinden sorumLu Npc iLe grp, guiLde kayt yaptrLmas gerekir ..
  Ayn Npc iLe konuup, mesLeki rumuzun seiLmesi gerekir ..
  MesLek aktivitesi iin, mesLek kyafeti aLnp giyiLmesi gerekir ..

  Hrsz AktiviteLeri
  1. GuiLde katLn, mesLek iin kendinize isim aLn, mesLek kyafetinizi giyin ..
  2. Dier hrszLarLa parti kurun ..
  3. AvcLara,tccarLara ve tccarLarn ** araLarna saLdrn ..
  4. ** aracn Ldrerek, tccar maLLarnn yere yayLmasn saLayn ..
  5. DkLen maLLar topLamak iin yannzda tadnz kervan aracnz karn ..
  6. Bandit Den Return ScroLL kuLLann ve hrsz ehrine nLanana kadar vakit geirin ..
  7. YamaLadnz maLLar sorumLu Npc’ye satarak kr eLde edin ..

  Hrsz DereceLeri & Deneyim PuanLar

  Ne kadar fazLa tccar,avc Ldrp maL aLarsanz, o kadar ok kazancnz oLur .. KazanLan deneyim puan hrszn mesLek derecesine gre deiir .. HrszLar iin 7 farkL derece vardr ve hrsz 7. derece oLsada deneyim puan kazanmaya devam eder ..
  Yksek dereceLi hrszLar kendiLerini mesLek tespit skiLLerinden ( iLeride ekLenecek bir skiLL ) korumaya yneLik kyafetLer giyebiLirLer ..

  Aadaki durumLarda avc deneyim puan kazanabiLir ..
  1. YamaLad her maL satt zaman,
  2. Her oyuncu ya da Npc avc,tccar, tccarn ** aracn Ldrdnde,
  * * * 3.* *Hrsz, oyuncu ya da Npc avc,tccar tarafndan LdrLdnde bir miktar mesLek deneyim puan kaybeder ..

  MesLek AktiviteLeri & DereceLer
  Her mesLek ii yapLdnda, yapLan miktar tanmLanr ve kazan beLirLenir ..MesLek derecesi i miktarnn beLirLenmesinde roL oynar, bu mesLek guiLdinden sorumLu Npc’den ve SiLkroad onLine resmi sitesinden* kontroL ediLebiLir ..
  Tccar ve avc partisinde baarL tamamLanan her ** sonras bir miktar ekstra kr avcLarn fonuna aktarLr .. HrszLar aLdkLar maLLar satarken, bir miktar ( vergi benzeri ) kesintiye urar ..

  Hrsz demeLeri & MkfatLar

  Hrsz, yamaLad maLLar sorumLu Npc’ye satt zaman hrsz guiLdine ekstra geLir kazandrr ..

  i)* Hrsz aidat, avcnn derecesine gre her hafta denir ..
  ii) Her haftaLk bakmn ardndan aidatLar yeniLenir ..

  2. MesLek DereceLeri
  MesLek dereceLeri dnem ierisindeki mesLek aktiviteLer, mesLeki derece ve yapLan baLa aLakaL oLarak deiecektir .. Listeye oyunda sorumLu guiLd Npc’den ya da SiLkroad onLine resmi sitesinden uLaLabiLinir* ( her hafta update ediLir )..

  TransLated by Spartachus ..
  Tm hakLar sakLdr* *

  [hr]
  TccarLarn ehirLer dndaki 3 Merkeze Kervan tayabiLmeLeri iin Gereken GrevLer

  1. Bandit StronghoLd ** Marketi Grevi :
  Jangan yaknLarndaki BijeokdanUi StronghoLd'ta buLunan ** sorumLusu Seopok'tan aLnabiLir ..
  Grevi aLabiLmek iin tccar kyafeti(white&red fLag) giyiLmesi ve en az Lv 20 oLunmas gerekiyor ..
  1 kez tekrarLanabiLen grevin tamamLanmas iin White Tiger LdrLmesi gerekLi ( says konusunda biLgi buLamadm ) ..
  Grevin tamamLanmas durumunda, dL oLarak BijeokdanUi StronghoLd'a kervan tama imkan ve 5 tane Arap devesi kazanLr ..

  2. BLack Robber Den ** Marketi Grevi :
  Tarim Basin'de buLunan BLack Robber Den ** sorumLusu Tccar Hounah'tan aLnabiLir ..
  Grevi aLabiLmek iin tccar kyafeti(white&red fLag) giyiLmesi ve en az Lv 30 oLunmas gerekiyor ..
  1 kez tekrarLanabiLen grevin tamamLanmas iin Hyeongcheon isimLi ta adamLardan LdrLmesi gerekLi ( says konusunda biLgi buLamadm ) ..
  Grevin tamamLanmas durumunda, dL oLarak BLack Robber Den'e kervan tama imkan ve 5 tane iki hrgL(Bactrian) devesi kazanLr ..

  3. Niya Remains ** Marketi Grevi :
  TakLamakan'da buLunan Niya Remains'teki ** sorumLusu Tccar* Payi'den aLnabiLir ..
  Grevi aLabiLmek iin tccar kyafeti(white&red fLag) giyiLmesi ve en az Lv 60 oLunmas gerekiyor ..
  1 kez tekrarLanabiLen grevin tamamLanabiLmesi iin Shakram isimLi yaratkLardan LdrLmesi gerekLi ( says konusunda biLgi buLamadm ) ..
  Grevin tamamLanmas durumunda, dL oLarak Niya Remains'e kervan tama imkan ve 5 tane cam ( Fire BuLL ) kazanLr

  GrevLeri veren Npc'Lerin yerLeri konusunda kesin biLgim yok, buLduum&grdm zaman resimLerini ekip ekLeme yaparm ..
  [hr]

  Joymax'n akLamaLarna ek oLarak ;
  Lv 40 ve zeri tccar oyuncuLarn, zorLuk derecesi farketmeksizin, tadkLar kervana hrsz oyuncuLar saLdrabiLiyor .. Yani 1* tayorum, zgrm yok artk .. Bu durum Lv 40 aLtndaki oyuncuLar iin geerLi deiL ..

  Yukardaki yazLardan birey anLamadm diyenLer iin zetLe ;
  MesLek tercihi iin, semek istediiniz mesLekten sorumLu Npc iLe grmeniz gerekiyor .. Bunu hangi ekiLde yapacanz ve kiminLe grmeniz gerektii yazda beLirtiLiyor ..
  Grmede nceLikLe guiLde katLm yapmanz, ardndan mesLek iin rumuz semeniz gerekiyor .. Daha sonra mesLek kyafetini ( White&Red fLag, Hunter Suit,bLack Suit ) satn aLp mesLek yapmaya baLayabiLirsiniz ..
  Yeni ekLenen haritaLardaki ehirLer dnda, Jangan yaknLarndaki BijeokdanUi StronghoLd'a, Tarim Basin'e ve TakLamakan haritasnda bir yere kervan gtrmek mmkn haLe geLdi .. Fakat bu yere kervan gtrmek iin grev yapLmas gerekiyor .. Henz bu grevLeri aratrabiLmi deiLim, en ksa zamanda onLar da ekLeyeceim ..

  AkLamada eksik, yanL bir yer grrseniz bana biLdirmeniz durumunda dzenLeme yapabiLirim .. Yeni ** sistemiyLe iLgiLi soru ve sorunLarnz yeni konu amak yerine bu baLk aLtnda diLe getirirseniz daha koLay cevap aLabiLeceinizi dnyorum ..

  ELimden geLdiince anLaLr bir ekiLde yazmaya aLtm bu yzden resmi sitedeki yazyLa birebir ayn oLmad ..
  Umarm iinize yarar ..

  SaygLarmLa ..
  Kartino resimde aLt krmzyLa iziLi yerde ..


  Alnt Teamsah63 Nickli yeden Alnt
  Arkadalar Ben 21 lwl Bi Wizardm Ben Thief stiom Ama Sizce Ne Olaym??Bide Thief Npcsini Haritada Gsterir Misin?
  [url=http://www.resimkalesi.com:58f71][/url:58f71]

 2. #2
  Teamsah63
  Misafir

  Standart

  Arkadalar Ben 21 lwl Bi Wizardm Ben Thief stiom Ama Sizce Ne Olaym??Bide Thief Npcsini Haritada Gsterir Misin?

 3. #3
  xorhunx
  Misafir

  Standart

  Alnt Teamsah63 Nickli yeden Alnt
  Arkadalar Ben 21 lwl Bi Wizardm Ben Thief stiom Ama Sizce Ne Olaym??Bide Thief Npcsini Haritada Gsterir Misin?
  buyur koydum .
  aw bence 40lwl akadar trader olmamk byk hata olur ondan sonra 75 lwl a kadar meslek yapilmicak 80likler srekli herkesi kesecek

 4. #4
  Teamsah63
  Misafir

  Standart

  Alnt xorhunx Nickli yeden Alnt
  Alnt Teamsah63 Nickli yeden Alnt
  Arkadalar Ben 21 lwl Bi Wizardm Ben Thief stiom Ama Sizce Ne Olaym??Bide Thief Npcsini Haritada Gsterir Misin?
  buyur koydum .
  aw bence 40lwl akadar trader olmamk byk hata olur ondan sonra 75 lwl a kadar meslek yapilmicak 80likler srekli herkesi kesecek
  Koyduun in Ve Tavsiye in Teekkr Ederim Ama Thiefleri Ben Kesiom Canavarlar Beni Kesio

 5. #5
  hancerli
  Misafir

  Standart sozum wizarda

  karde 30 lvl a kadar ole ben 28 i hala canawarlar kesiyo

Benzer Konular

 1. Flyff - Meslek Rehberi
  Konuyu Aan: Angells, Forum: Flyff - Fly For Fun.
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 20-06-2012, 03:53 PM
 2. Akademi honor puanla ilgili herey
  Konuyu Aan: xorhunx, Forum: SRO Rehberi.
  Cevap: 25
  Son Mesaj : 06-07-2009, 10:58 PM

Bu Konu in Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •