• [SRO] Kale Savaşları - Kale NPC'leri

   Kale NPC'si

   NPC çalıştırma
   Kullanıcı bir kale yöneticisini çalıştırmadıkça kalede NPC ile konuşmaya izin verilmez.


   NPC’yi Açığa Alma
   Kullanıcı değerlendirmesiyle kale NPC'sinin açığa alınmasına izin verilmez.
   Kale NPC’si, kullanıcı kale savaşını kaybettiğinde zorunlu olarak açığa alınır. Kale NPC’si açığa alındıktan sonra NPC tarafından gerçekleştirilen tüm item üretimi ve eğitim kursları sona erdirilir.

   NPC’yi Kullanma
   NPC görevlendirildikten sonra, kaleyi işgal eden guildin tüm üyeleri ve müttefik guild NPC menüsünü kullanabilir. Ancak, bazı işlevlerin kullanımı guild lideri (kale savaşındaki kumandan) ve onun tarafından atanan personelle sınırlandırılmıştır. (Savaşta kaleyi geçici olarak işgal edenler hariç)

   Kale Yönetimi
   TeçhizatKale savaşı kumandanıKale savaşı idarecisiÜretim idarecisiEğitim kursu idarecisiGenel guild üyesi
   Vergi oranını ayarlamaOXXXX
   Vergi koymaOXXXX
   NPC çalıştırmaOXXXX
   Muhafız seferberlik malzemelerini satın almaOOXXX
   Muhafız konumlandırmaOOXXX
   Setlerin YerleştirilmesiOOXXX
   Muhafızı açığa almaOOXXX
   Kale yapısı YönetimiOOXXX
   Kale yapısı işlemiOOXXX
   İtem üretimiOXOXX
   COS eğitimiOXXOX

   Kale Yöneticisi
   Kale yöneticisi kale işgal edildikten sonra kale içinde çalıştırılması zorunlu olan bir NPC’dir, vergi denetimi, kale savaşı görevleri ve yeni NPC’leri çalıştırmak gibi işleri yapar.

   Vergi denetimi

   Kale yöneticisine büyük şehirlerde ve işgal edilen kaleyle ilgili özel dükkanlarda vergi oranlarını ayarlama ve vergi koyma hakkı verilmiştir.
   Vergi oranı -%20 ve +%20 arasında ayarlanır. Vergi oranı ayarlaması her Cumartesi saat 00:00:00’dan 23:59:00’a kadar yapılabilir ve yapılma sıklığı sınırlandırılmamıştır.
   Vergi koyma işlemi sadece her Cumartesi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Vergi Koy düğmesini tıklattığınızda vergiler çantaya aktarılır.
   Vergi koyma yetkisi guild lideriyle (kale savaşındaki kumandan) sınırlandırılmıştır.
   Vergi konulan nesneler

   ① Büyük kale – Silah dükkanları, savunma aracı dükkanları, nalbur dükkanları, iksir dükkanları, Boyut Kapısı ve özel dükkanlar
   ② Eşkıya kalesi – Eşkıyaya özel dükkanlar ve Çin ile doğu ülkeleri arasında ** yapan gemiler
   ② Kara Hırsız Den kalesi – Kara Hırsız Den’e özel dükkanlar ve Çin ile Hotan arasında ** yapan gemiler
   ④ Şeytan Mezhebi kalesi – Şeytan Mezhebine özel dükkanlar ve Doğu Avrupa ile Orta Asya’daki Limanlar Vergi oranı ayarlamasından sonraki fiyat değişimi ve vergiler

   ① Genel itemler
   - Kullanıcının item satın alma fiyatı = Temel item alım fiyatı + vergiler
   - Kullanıcının item satış fiyatı = Temel item satış fiyatı - vergiler
   ② Mallar
   - Kullanıcının mal satın alma fiyatı = Temel mal alım fiyatı + vergiler
   - Kullanıcının mal satış fiyatı = Temel mal satış fiyatı - vergiler
   ③ Boyut Kapısı, siperler, özel tekne ve tünel harçları ortak itemlerle aynı şekilde alınır.
   ④ İstisna
   - Kaleyi işgal eden guild üyelerine ve müttefikguilde %20 - %0 arasında vergi oranı uygulanır.
   (%20’den büyük vergi oranları otomatik olarak %0'a ayarlanır.)
   İtemlerin yeniden satın alınması ve vergi oranı

   İtemlerin yeniden satış fiyatı temel item fiyatından verginin düşülmüş halidir ve itemlerin yeniden satın alım fiyatı ana fiyatla satış fiyatı arasında en yüksek fiyattır.
   Örneğin bir itemin ana fiyatı 1.000 Altın olduğunda ve vergi oranı %10 iken itemin satış karı 900 Altındır. Bu durumda itemnin ana fiyatı daha yüksek olduğundan yeniden satın alma fiyatı itemin temel fiyatı olan 1.000 Altındır.
   Ancak bir itemin ana fiyatı 1.000 Altın olduğunda ve vergi oranı -%10 iken itemin satış karı 1.100 Altındır. Bu durumda itemin satış karı ana fiyatından daha yüksek olduğu için yeniden satın alma fiyatı 1.100 Altın olur. Kale savaşı görevleri


   Bilgiler, kale savaşı programları ve kale yöneticisine kale savaşı için başvuruda bulunmuş guildler de dahil olmak üzere kale yöneticisinden edinilebilir. (Bilgileri kaleyi işgal eden guildin tüm üyeleri kullanabilir.)
   [Kale Savaşı Kayıt Durumu] sadece guildlerin kaydedilip kaydedilmediğini gösterir.
   - Guild katılırken: “Guildler kuşatma için kaydedildi.”
   - Hiçbir guild katılmadığında: “Kuşatma için hiçbir guild kaydolmadı.”
   Kale NPC’sini Çalıştırma


   NPC çalıştırma yetkisi guild lideriyle (kale savaşındaki kumandan) sınırlandırılmıştır. NPC çalıştırma belirli miktar Altın ve GP ödemesi gerektirir.

   Kale görevlisi

   Kale görevlisi kalenin yanındaki büyük şehirde bulunur ve kale savaşına başvuruda bulunma ve savaşla ilgili itemleri satın alma/satma görevlerini yerine getirir.


   Kale savaşı başvurusu

   Kale savaşında kaleye saldıran taraf için başvurma

   Kale savaşına başvurma yetkisi belirlenen süre içerisinde olmak üzere guild lideriyle sınırlandırılmıştır ve savaş başvurusu şu gereksinimleri karşılamalıdır:
   - Guild seviyesi 3 ya da üzeri
   - Uygulama itibariyle 3 veya daha fazla guild üyesi
   - Belirlenen kayıt ücreti
   - Kaleyi işgal eden guildin müttefiki olan guild dışında bir guild Kale savaşında kaleyi savunan taraf için başvurma

   Guild liderine, müttefiki olan guild bir kaleyi işgal etmişse, kale savunması için kale savaşı boyunca başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır. Kale savaşının kale savunması için yapılan başvurusu aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
   - Guild seviyesi 3 ya da üzeri
   - Uygulama itibariyle 3 veya daha fazla guild üyesi
   - Kayıt ücreti yok Kale savaşını iptal etme

   Kale savaşını iptal etme yetkisi belirlenen bir süreden önce olmak üzere guild lideriyle sınırlandırılmıştır. Kale Savaşı Uygula/İptal Et arabirim penceresindeki İptal düğmesine basın. (Kayıt ücretinin iade edilmeyeceğini unutmayın.) Kale savaşıyla ilgili itemler


   Savaş yardımcısı

   Savaş yardımcıları kale içinde bulunur ve muhafızların işe alımıyla yapıların yönetiminden sorumludur. Savaş yardımcısını kullanma yetkisi guild lideri (kale savaşındaki kumandan) ve kale savaşı yöneticisiyle sınırlandırılmıştır.
   Kale yapısı yönetimi

   Yapıyı Yönet düğmesinin basılması kale haritasını ve yapı bilgilerini gösteren Yapı Yönetimi penceresini açar.
   Kale yapılarını yükseltme işlemi aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
   ① Guild lideri ve kale savaşı yöneticisinin seviyesi yapıların gereken seviyesinden daha yüksek olmalıdır.
   ② Yükseltme için Altın ve GP gerekir.
   ③ Yükseltme düşünülen yapıların seviyesinde belirli bir süre geçmesi gerekir.
   ④ Yapının dayanıklılığı %100 değilse yükseltme işlemine izin verilmez.
   Muhafız çalıştırma


   Muhafızların seferberliği için malzeme satın alarak muhafız çalıştırmaya izin verilir. Muhafızların seferberliği için malzeme satın alınması Altın ve GP tüketir.
   İki tür muhafız vardır: Gezici devriye ve sabit koruyucu muhafız.


   Demirci

   Demirci kale içinde bulunur ve itemlerin üretim ve onarımından sorumludur. Demirciyi kullanma yetkisi guild lideri (kale savaşındaki kumandan) ve üretim idarecisiyle sınırlı tutulmuştur. Üretim idarecisi çalıştırmak item üretim maliyetlerinden ve zamandan tasarruf sağlar.
   İtem onarımı

   İtemlerin demirci tarafından onarılması ortak itemlerle aynı şekilde yapılır. Ancak demircinin bütün itemleri onarmasına izin verilir. İtem üretimi


   İtem Üret düğmesine basıldığında kalede üretim için kullanılabilecek itemlerin listesi görüntülenir. Fare işaretçisi üretim itemlerinden birinin üzerine getirildiğinde itemin temel bilgileri, üretim süresi ve gereken Altın ve GP görüntülenir.
   İtemin üretimi tamamlandıktan sonra Tamamla düğmesi etkinleşir ve item Tamamla düğmesine basan guild lideri ya da üretim müdürüne gönderilir.
   Talimci

   Talimci kale içinde bulunur ve ulaşım araçlarının taliminden sorumludur. Talimciyi kullanma yetkisi guild lideri(kale savaşındaki kumandan) ve eğitim idarecisiyle sınırlandırılmıştır. Talimci çalıştırmak eğitim maliyetlerinden ve zamandan tasarruf sağlar.
   COS eğitimi


   COS Eğit düğmesine basıldığında kalede eğitim için kullanılabilecek COS listesi görüntülenir. COS eğitimi tamamlandıktan sonra Tamamla düğmesi etkinleşir ve COS Tamamla düğmesine basan guild lideri ya da eğitim idarecisine gönderilir.
   COS, ulaşım/taşıma aracı veya Silkroad Online’da kullanılan pet olarak açıklanabilir.

   Muhafızlar

   Muhafızlar kale güvenliğinden sorumlu NPC’lerdir. Muhafızları kullanma ve konumlandırma yetkisi guild lideri (kale savaşındaki kumandan) ve kale savaşı yöneticisiyle sınırlandırılmıştır. Muhafız türleri her kaledeki görevlerine göre tanımlanır: Muhafız ve canavarların seviyeleri aşağıdaki gibidir:
   Muhafız görevleri


   İki tür muhafız vardır: Sabit ve gezici devriye muhafız. Büyük kalede en fazla 30, küçük kalede ise en fazla 15 muhafız görevlendirilebilir.
   Muhafızları görevlendirmek için muhafız seferberlik emirlerini kullanın. Muhafızları görevlendireceğiniz yerleri sol fare düğmesiyle tıklatın.
   (Muhafızlar sadece sarı daire ile belirtilen alanlar için görevlendirilebilir. Alan kırmızı daireyle belirtilmişse muhafız görevlendirilemez.) Muhafızlar sadece kale savaşına hazırlık dönemi sırasında konumlandırılabilir; yapıların üzerine görevlendirilmelerine izin verilmez. Ayrıca, işgal altındaki kalelerin haricindeki kalelerde muhafızların görevlendirilmesine izin verilmez.
   Muhafızların açığa alınması ve eleme

   Muhafızı açığa almak için muhafızların Hedef penceresinde D düğmesine ve Doğrula penceresinde Tamam düğmesine basın.
   Muhafızı açığa alma yetkisi guild lideri(kale savaşındaki kumandan) ve kale savaşı yöneticisiyle sınırlandırılmıştır.
   Eylem anında öldürülen muhafızlar yeniden oluşturulamaz, elenirler.
   Muhafızların PK kuralları


   Muhafızların PK kuralları

   Muhafızlar kaleyi işgal eden guild ve müttefikiyle dostane ilişki içindedirler ve kale savaşı ve işgal döneminde bağımsız olarak saldırılamazlar. Kaleyi işgal eden guild ve müttefiki olan guild üyelerinin muhafızlara etkili bir şekilde saldırmasına izin verilir. Kullanıcı düşman guildin bir üyesiyse ya da katilse muhafızlar kullanıcıya saldırır. (İşgal eden guild ya da müttefikinin katil üyesi saldırı almaz.) Kale canavarı

   Kale canavarı kalenin bir simgesidir ve kale savaşında canavarları harekete geçirme yetkisi guild lideriyle (kale savaşındaki kumandan) sınırlandırılmıştır.
   İki tür kale canavarı vardır: Üretim canavarları kalede üretilirken satılık canavarlar da kale görevlisinden edinilebilir.
   Kale Canavarlarının Oluşturulması   Canavarlar kalenin içindeki nalbantta oluşturulabilir.
   Kalede oluşturulan canavarlar yalnızca gizli kalede kullanılabilir.

   Kale Canavarı Satışları   Satılacak canavarlar özellikle büyük şehirlerdeki kale katiplerinde bulunmaktadır ve herhangi bir kalede kullanılabilir.
   Kale Canavarı Özelliklerinin Satışı ve Oluşturulması

   - Çağrıldıktan sonra HP 0 veya 20 dak'ya ulaştığında kaybolur
   - Çağıranların bulunması canavarları etkilemez.
   - Guild Başkanı çağrılan kılavuzlarda olduğu gibi çağrılan canavarı ortadan kaldırabilmekteydi.
   - Çağrılan canavarlar çağıranın düşmanlarına saldıracaktır.
   - Çağrılan canavarlar sadece belirli bir aralıkta etkin olacaktır ve çağrılan canavar saldırgan bir canavardır.
   - Çağrılan canavarlar saldıracakları düşmanlarını görebilir, fakat yalnızca COS etkileşim olduğunda saldırır.
   - Çağrılan canavarlar PK yapsa da deneyim puanları toplanamayacaktır. (Guild Başkanı dahil)
   - Çağrılan canavarlar HP kaybından ve anormal durumdan kurtulamaz.
   Ödüllendirilen Canavar Çağırma Kaydırma   Rastgele çağrılan eşsiz canavarlar ile aynı.
   Ödüllendirilen Canavar Çağırma Kaydırması oluşturulabilir ve kalenin içinde ve dışında kullanılabilir.

   Kaynak: joymax.com
   Bu makalenin forum konusu: [SRO REHBER] Kale Savaşları - Kale NPC'leri Yazan cronos Forum konusunu göster