• [SRO] Kale Savaşları - Kale yapılandırması, kurulumu, onarımı ve bakımı

   Bir kale, kale savaşında önemli rol oynayan unsurlardan oluşur, bunlar: kale merkezi, kaleyi savunmak için kale kapısı, savunma kampları, muhafız kuleleri, itemleri kurmak için setler, komuta noktası ve savaş bayraklarıdır. Kale yapıları sadece kale saldırısı silahlarıyla yok edilebilir.


   Kale Binaları

   Kale Merkezi
   Kale savaşındaki en büyük hedeftir: Bu yapıya kale içindeki tüm muhafız kulelerini yıkmayı başarmadıkça saldıramazsınız. Kale merkezini yıktıktan sonra geçici olarak kaleyi işgal etmenize izin verilir.
   Kalenin merkezi, düşmanların hayat puanını (HP) düşürmek ve onlar üzerinde anormal durumlar yaratmak için kendi saldırı işlevlerini kullanabilir.

   Aşama IHayat Puanı zarar görür ve %5 azalır; anormal donma durumu (4. derece, %40)
   Aşama IIHayat Puanı zarar görür ve %9 azalır; anormal donma durumu (5. derece, %40)
   Aşama IIIHayat Puanı zayıflar ve %13 azalır; anormal donma durumu (8. derece, %40), anormal soğuk yakması durumu (8. derece, %10)
   Aşama IVHayat Puanı zayıflar ve %17 azalır; anormal donma durumu (9. derece, %40), anormal soğuk yakması durumu (9. derece, %10)
   Aşama VHenüz Eklenmedi
   Kale Kapısı
   Dış kaleye girmek için yüksek dayanıklılığa ve savunma becerilerine sahip tek erişim noktası. Çıkrık kullanarak kapıyı açma ve kapatma izni kumandan, kumandan vekili ve işgalci guildin savaş amirine verilmiştir. Kale kapısı yıkıldığında saldıran guildin dış kaleye geçmesine izin verilir.

   Savunma kampları
   Kamplar, kale kapısı, muhafız kulesi ve kale merkezi etrafında kurulur. Kaleyi işgal eden guildin üyeleri savunma kamplarının içinde kalırsa hem fiziksel/büyülü hasarı hem de hasar emilim oranları artar. (Savunma kampları müttefik guildin üyeleri tarafından değil sadece işgalci guild tarafından kurulabilir.)

   Muhafız kuleleri
   Muhafız kuleleri, kalenin işgal edilme süresine bağlı olarak yavaş yavaş yükseltilir, düşmanlarda anormal durumlar yaratmak ve onlara büyülü zararlar vermek için kale merkezine sızmayı engelleyen mühürler yaratır.
   Aşama II’den itibaren saldırı işlevleri sağlayan dört çeşit muhafız kulesi vardır.   Malzeme Yapılarının Kurulumu

   Setler
   Bir item tarafından oluşturulabilen bir yapı, düşük savunma ve düşük dayanıklılığa sahiptir.

   Kumanda noktası çadırları
   Set gibi bir item tarafından oluşturulabilen bir yapı. Her saldıran guild başına bir tane oluşturulabilir. Kumanda noktası çadırı saldıran guild için bir dirilme konumudur ve üyeler belirli bir alan içerisinde kaldıkları zaman guild üyelerinin iyileşmesi %100 oranında artar.

   Savaş bayrakları
   Kale saldırı silahı olarak üç çeşit Savaş bayrağı vardır: Bu bayraklar zaman içinde yok edilebilir ya da ortadan kalkabilir.

   • Savaş Bayrağı – İki dakika boyunca 24 metre içerisindeki en fazla 24 üyenin fiziksel/büyülü zararları %10 oranında artar.
   • Savunma Bayrağı – İki dakika boyunca 24 metre içerisindeki en fazla 24 üyenin fiziksel/büyülü zararları emilim oranı %10 oranında artar.
   • İyileştirme Bayrağı – İki dakika boyunca 24 metre içerisindeki en fazla 24 üyenin HP/MP’si (Hayat Puanı/Büyü Gücü)her beş saniyede bir %5 oranında artar.


   Yapıların Kurulması

   Kale yapıları kale savaşı dışındaki dönemlerde NPC, savaş yardımcısı tarafından kurulur. Kale merkezi, kale kapısı ve muhafız kuleleri varsayılan olarak verilir. Ancak savunma kampları kumandan ya da savaş amiri tarafından belirlenen konumlara kurulur. Fakat, itemleri içeren yapıların kurulumuna yalnızca kale savaşı sırasında izin verilir. Yapılar belirlenen herhangi bir konuma sadece hareketli malzemelerden yararlanılarak kurulabilir. (Bayraklar hariç)

   Yapıların Onarımı

   NPC, savaş yardımcısı, kale savaşı dışındaki dönemlerde Altın ödemesiyle kalede kurulan yapıların onarımını gerçekleştirmek için ödenen altını kullanabilir; kale savaşı sırasında onarım araçlarının da tamiri bu şekilde yapılır.
   Küçük ve orta boy onarım araçları kale görevlisinde bulunur; büyük araçlar ise kaledeki demirciye sipariş edilmelidir.
   Yapıların onarım işleri, item içeren yapılarda değil yalnızca kalede kurulan yapılarda yapılabilir.

   Kumanda noktası çadırları
   ① Onarılacak yapıyı seçin.
   ① Seçilen yapının etki alanı içerisinde uygun onarım araçlarını kullanın.
   (Araçları yalnızca kaleyi işgal eden guildin kumandanı ve kumandan vekili kullanabilir.)
   ③ Onarım araçlarıyla onarım yaparken, yapının dayanıklılığı artar ve başarılı bir şekilde onarılır.
   (Onarım işi onarım sırasında saldırı alındığında iptal edilir ve onarım işi sırasında başka bir eylem yapılamaz.)
   ④ Onarım araçları başlangıçları onarım araçlarının soğuma zamanı 30 dakikaya çıkarılacak şekilde ayarlanmıştır.

   Yapıların Yükseltilmesi

   Kalede kurulan yapılar belirli miktarda Altın ve GP’nin NPC savaş yardımcısına ödenmesinden sonra yükseltilebilir. Yükseltme seviyesi yükseldikçe yükseltme süresi uzar ve Altın ve GP ödemesi daha fazla artar.
   Yükseltilecek olan yapının bir sonraki aşaması karakterin seviyesinden daha yüksekse yükseltme izni verilmez. Dayanıklılık %100’den daha az ise yükseltme izni sadece onarım işinin tamamlanmasından sonra verilir.
   Aşama III’e ya da V’e yükseltme işlemi belli bir sürenin geçmesini gerektirir.

   Yapıların Koşulları

   %100’den daha az dayanıklılığı olan tüm yapılar onarım işi gerektirir. Dayanıklılık %0’a düştükten sonra yapı yıkılır. Yıkılan yapıyı fare tıklatmasıyla seçemezsiniz. Kale savaşına katılan her kullanıcıya yapının yıkılmasıyla ilgili tek bir bildiri verilir. (Geçerli yapılar: Kale kapısı, muhafız kuleleri, kumanda merkezi çadırları ve kale merkezi)

   Yapıların Çalışması

   Yapıların çalışması çıkrıklarla açılıp kapanan yapılarla sınırlıdır. Kale kapısı yok edilirse sınırlı çalıştırmaya bile izin verilmediğini lütfen unutmayın. Çıkrığı çalıştırma yetkisi şu kişilerle sınırlıdır: Kaleyi işgal eden loncanın kumandanı, kumandan vekili ve kale savaşının amiri (geçici işgal de dahildir).


   Kaynak: joymax.com
   Bu makalenin forum konusu: [SRO REHBER] Kale Savaşları - Kale yapılandırması, kurulumu, onarımı ve bakımı Yazan cronos Forum konusunu göster